CU-SGP wil diepgaand onderzoek naar SAVE/Veilig Thuis

De Ronde Venen - In februari heeft de fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) een groot aantal vragen aan het college van B&W gesteld over de gang van zaken rondom SAVE/VeiligThuis. Vorige week zijn die vragen uitgebreid beantwoord door het college.

Tegelijkertijd kwam naar buiten dat bij deze organisatie een groot datalek is geconstateerd. Dat is
aanleiding voor de CU-SGP het college van B&W te vragen in overleg met andere betrokken gemeenten een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken te laten uitvoeren, meldt de fractie in een persbericht.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. In opdracht van de Utrechtse gemeenten, waaronder De Ronde Venen, maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

SVMN maakt gebruik van een SAVE-team (Samenwerken aan Veiligheid), waarin zij sinds 2015 samenwerken met diverse organisaties op het gebied van jeugdzorg.

In 2017 publiceerde RTV Utrecht diverse malen over gevallen waarbij Veilig Thuis onzorgvuldig
zou hebben opgetreden. In 2018 voerde de Hogeschool Utrecht een onderzoek uit naar het functioneren van SAVE. Dat mondde uit in een aantal aanbevelingen en verbeterpunten.

Dit alles was voor CU-SGP aanleiding vragen over SAVE/Veilig Thuis te stellen. De beantwoording van die vragen is uitgebreid en, voor zover CU-SGP na kan gaan, zorgvuldig. Op een aantal onderdelen wil de fractie echter het gesprek met de wethouder nog wel een vervolg geven.

Desondanks dient de CU-SGP in de gemeenteraad van 18 april toch een motie in waarin zij het college vraagt om 'in overleg met de andere betrokken gemeentes/portefeuillehouders tot een gezamenlijk onderzoek te komen met betrekking tot de bejegening van ouders en de omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis'.

Hoewel het college in haar beantwoording van de eerder gestelde vragen aangeeft geen aanleiding te zien voor een eigen onderzoek, heeft de fractie CU-SGP na langdurig beraad toch het besluit genomen om via een motie om dat onderzoek te vragen.

De directe aanleiding daarvoor is het genoemde datalek bij SAVE/VeiligThuis, waarmee bij CU-SGP de twijfel over SAVE/VeiligThuis verder is toegenomen.

Klik op de links onder dit artikel om de beantwoording door het college van B&W van de vragen van CU-SGP en de motie van CU-SGP te lezen.


advertentie