Schiphollen of stilstaan?

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen vindt dat Schiphol eerst extra maatregelen moet nemen tegen de huidige hinder, voordat gesproken kan worden over groei, meldt de gemeente in een persbericht.

De geluidhinder is in De Ronde Venen de laatste jaren fors toegenomen. Wethouder Hagen: “Nachtvluchten hebben een grote invloed op de gezondheid. Je bent je er niet bewust van, maar hard geluid haalt je uit jouw diepste slaap waardoor je niet goed rust. Het is goed als inwoners geluidshinder melden. Klachten worden namelijk gerapporteerd, geanalyseerd en gepresenteerd aan het hoogste adviesorgaan van het Ministerie. Inwoners kunnen klachten melden bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via www.bezoekbas.nl.”

Op woensdag 10 april jl. zette Hagen tijdens een raadsinformatieavond over Schiphol de standpunten van de gemeente De Ronde Venen over de uitbreiding van de luchthaven uiteen. Menno Waalewijn van de Omgevingsdienst West-Holland gaf er een inhoudelijke toelichting op.

De gemeente vindt het een goede zaak dat de minister nu eerst de huidige afspraken vastlegt in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB), zodat de huidige gedoogsituatie eindelijk wordt opgelost. Schiphol overtreedt namelijk momenteel onder meer de afspraken over het maximaal aantal vluchten (500.000). Dit werd gedoogd.

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) - een samenwerkingsverband van overheden rond Schiphol - heeft ook namens De Ronde Venen hierover onderhandeld. Met het nieuwe LVB ligt het aantal vluchtbewegingen tot 2021 vast, namelijk 500.000 in totaal, waarvan 32.000 in de nacht.

De BRS onderhandelt ook verder over de toekomst van Schiphol. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn veiligheid, geluidhinder, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, veiligheid, geluidshinder en nachtvluchten. Over bepaalde thema's is nog discussie, zoals de aanleg van een luchthaven in zee, de thematiek ‘berekenen of meten’ en het aantal nachtvluchten.

Dit laatste is voor De Ronde Venen een belangrijk agendapunt. Menno Waalewijn geeft aan dat het in De Ronde Venen ongeveer 5 tot 10 vluchten per nacht zijn.

Bewoners zijn op twee manieren bij de inspraak betrokken: in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en via vertegenwoordiging van de BRS in het College van Advies ORS. De gemeente wordt, volgens wethouder Hagen, goed via de BRS vertegenwoordigd.


advertentie