Oproep aan veteranen in De Ronde Venen

De Ronde Venen - Jaarlijks wordt op 4 mei om 20:00 uur een moment stilgestaan bij allen die ons ontvallen zijn tijdens de 1e en 2e Wereldoorlog, maar ook bij alle gesneuvelden van naoorlogse missies.

Veteranen De Ronde Venen nodigt alle veteranen in De Ronde Venen uit om samen met hen een krans te leggen bij het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden, in het centrum van Mijdrecht. Tevens zal een bloemstuk gelegd worden namens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Aanmelden graag per e-mail via veteranen.rondevenen@gmail.com. Verdere informatie volgt per e-mail na aanmelding.


advertentie