Crowdfundingactie voor snoezelruimte

Abcoude - Christel Kooyman uit Abcoude is een crowdfundingactie gestart voor een snoezelruimte voor haar zoon Chris bij de dagbesteding De Eend van Amerpoort in Baarn 

Chris, de jongste zoon van Christel en Ronald Kooyman, is 14 jaar. Hij heeft het zeldzame syndroom van Cohen, een genetische afwijking. Hij groeit niet op tot een normale stoere kerel, maar heeft een ernstige verstandelijke handicap. Chris kan niet praten, maar is dankzij de liefdevolle zorg en toezicht van de zorgverleners van de instelling de Amerpoort in Baarn, waar hij sinds zijn vijfde jaar woont, toch gelukkig. 

Chris gaat elke dag naar dagbesteding De Eend. Op deze locatie wordt hij met 26 andere gehandicapte mensen in de leeftijd van 14 tot 50 jaar opgevangen. Zij hebben allemaal een ernstig verstandelijk meervoudige beperking. De zorgverleners hier doen hun best om op creatieve wijze initiatieven te bedenken om de kwaliteit van het leven van Chris en de anderen te stimuleren.

De activiteiten zijn gericht op contact leggen, samenwerken en ontdekken, voelen proeven en ruiken. Snoezelen is hierbij een belangrijke activiteit. Helaas is dat voor Chris en alle andere verstandelijk gehandicapten daar niet mogelijk!

Het gaat de moeder van Chris, Christel, aan het hart, dat juist bij haar kind en zijn vrienden en vriendinnen op locatie De Eend geen mogelijkheid is om te snoezelen. Door bezuinigingen en wegvallen van subsidies is het voor de instelling De Amerpoort niet mogelijk voldoende financiële middelen vrij te maken om een kamer hiervoor te bouwen én in te richten. 

Christel kwam op het idee een crowdfundingactie te organiseren voor een snoezelruimte voor Chris. Er is al een bedrag beschikbaar voor een mooie sterrenlamp in de snoezelruimte dankzij het initiatief van diverse vrienden die voor hun 50ste verjaardag als cadeau een bijdrage vroegen voor de snoezelruimte van Chris. 

Maar er is meer nodig om deze mooie snoezelruimte daadwerkelijk te realiseren, namelijk ruim €  18.600. Tot nu toe is ruim € 13.000 gedoneerd. Er is dus nog een bedrag van zo'n € 6.000 nodig om een snoezelruimte te kunnen realiseren. 

Help met uw bijdrage mee aan het bouwen èn inrichten van de snoezelruimte voor Chris en de andere gehandicapten op zijn dagbesteding. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk hiervoor op de website www.snoezelenvoorchris.nl.

Meer informatie is te krijgen op de Facebookpagina en op Instagram.


advertentie