Gemeenten krijgen honderden miljoenen extra voor jeugdzorg

Regio - Het kabinet komt met honderden miljoenen euro's extra over de brug voor de jeugdzorg. Gemeenten klagen steen en been dat ze het met de huidige bedragen niet redden.

Voor dit jaar komt er ruim € 300 miljoen beschikbaar. Daarna wordt enkele jaren steeds ruim € 200 miljoen uitgetrokken, meldden bronnen in Den Haag na een noodkreet van Jan van Zanen, die naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter is van de van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge had al "financiële maatregelen'' aangekondigd, zonder concreet te worden. In een reactie op de klacht van de VNG stelt hij dat het bij betere zorg "aan onze kwetsbare jongeren'' om meer gaat dan geld alleen. Bij gemeenten is ook nog veel verbetering mogelijk wat betreft "regie, sturing en samenwerking''. Het is én én, aldus de bewindsman.

De gemeenten zeggen dat zij weigeren nog langer op te draaien voor de extra kosten die zij maken voor de toenemende vraag naar de jeugdhulp en psychische zorg voor kwetsbare burgers. In een open brief zegt de VNG te overwegen afstand te doen van zorgtaken die de gemeenten er in 2015 van het Rijk bij hebben gekregen: "Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben."

De gemeenten benadrukken dat ze deze verregaande stap niet zomaar zullen nemen. "We willen onze jeugd niet in de steek laten. Als er geen compensatie komt, moeten gemeenten bezuinigen", meldt de VNG. "Dat heeft ongewenste gevolgen." Zo dreigt sluiting van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen, minder cultuur of een verhoging van de gemeentebelastingen.

Bron: RTV Utrecht


advertentie