Samen Veilig/Veilig Thuis komt met verbeterplan

Regio - Samen Veilig Midden-Nederland komt met een verbeterplan na de aanhoudende reeks rellen en klachten. Dat maakte de organisatie gisteren bekend op de eigen website.

"De afgelopen periode hebben wij als Samen Veilig Midden-Nederland in soms pittige bewoordingen te horen gekregen dat het anders moet met en bij onze organisatie," schrijft de directie. De directeuren dachten dat de kritiek van de afgelopen anderhalf jaar wel zou overwaaien: "Sinds het najaar van 2017 zijn we door kritische berichtgeving over ons werk onder een regionaal vergrootglas komen te liggen. In de media, maar ook in de lokale politiek. We hebben een - achteraf te - lange tijd gedacht dat we deze kritieken de baas konden door steeds opnieuw uit te leggen hoe complex ons werk was (...)."

In de Utrechtse gemeenteraad werd, volgens RTV Utrecht, in meerderheid schamper gereageerd op het verbeterplan van Samen Veilig Midden-Nederland. Zo noemde Hester Assen van de Utrechtse PvdA het "Too little, too late." Ook de Utrechtse wethouder Everhardt haalde zijn wenkbrauwen op en meldde dat dit opnieuw niet de manier is waarop je communiceren moet.

Toch gaf hij aan vertrouwen te hebben in het bedrijf. Hij geeft de directie tot het eind van het jaar de tijd om resultaten te boeken. Verbetering moet er komen op het gebeid van rapportages en waarheidsvinding. Ook moet de bejegening van cliënten beter worden. En het afhandelen van klachten moet serieus genomen worden. Daarbij merkt de wethouder op dat het bedrijf ook moet leren van zijn fouten en de kritiek die het krijgt.

Op de vraag van RTV Utrecht of de directie het bericht over het verbeterplan kan toelichten, kreeg het als antwoord: "Wij hebben onze boodschap in de blog staan en willen het hier nu even bij laten."

Ook in De Ronde Venen en andere Utrechtse gemeenten ligt het functioneren van Samen Veilig Midden-Nederland onder vuur. Zo werd in de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. een motie aangenomen waarin wethouder Kiki Hagen werd opgeroepen om bij haar collega's in andere gemeentes aan te dringen om een onderzoek naar Samen Veilig Midden-Nederland uit te breiden.

Wim Stam (ChristenUnie/SGP): "Wij willen dat in dat onderzoek ook gekeken wordt naar de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie en de juistheid van handelen. Verder moet er onderzoek komen naar de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid en het omgaan met data en informatie. Tenslotte moet er gekeken worden naar de onderlingen doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis."

De fractie CU-SGP in de gemeenteraad van De Ronde Venen stelde in februari van dit jaar al schriftelijke vragen over de situatie bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. In opdracht van de Utrechtse gemeenten, waaronder De Ronde Venen, maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN).

SVMN maakt gebruik van een SAVE-team (Samenwerken aan Veiligheid), waarin zij sinds 2015 samenwerken met diverse organisaties op het gebied van jeugdzorg.


advertentie