Gemeente heeft toezicht op kinderopvang goed op orde

De Ronde Venen - De gemeente heeft het toezicht op de kinderopvang in De Ronde Venen goed op orde, meldt de gemeente in een persbericht. Dat blijkt uit de jaarverantwoording die aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs is gestuurd. 

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op- en de handhaving van kinderopvang. Ze zijn verplicht alle kinderopvanglocaties binnen de gemeente te laten inspecteren op kwaliteitsnormen.

In De Ronde Venen wordt de inspectie uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Wanneer deze zaken constateert die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, dient de gemeente hierop te handhaven.

Wethouder Kiki Hagen, verantwoordelijk voor toezicht en handhaving kinderopvang: ,,Ik vind het
belangrijk dat kinderopvangorganisaties in onze gemeente zich houden aan de kwaliteitseisen. Elk jaar worden kinderopvanglocaties in opdracht van de gemeente geïnspecteerd. Bij tekortkomingen onderneemt de gemeente direct actie. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind bij een kinderopvanglocatie in onze gemeente in goede handen is.”

In 2018 zijn alle locaties voor kinder- en buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in De Ronde Venen gecontroleerd. Daarnaast is ruim 12% van de bestaande gastouders door de GGD bezocht. Bij tien locaties werden tekortkomingen geconstateerd en heeft de GGD geadviseerd te handhaven. De gemeente heeft dit advies opgevolgd en er zijn afspraken gemaakt over herstel van de tekortkomingen.

Naast het toezicht en de handhaving zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor het actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Daarin worden alle gegevens met betrekking tot het toezicht en de handhaving van kinderopvang, zoals inspectierapporten, verzameld. Deze zijn per locatie in te zien.


advertentie