Gehele College van Gedeputeerden provincie Utrecht wordt vervangen

Utrecht - Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht krijgt vijf nieuwe gedeputeerden, vier mannen en één vrouw. Wie dat zijn wil Huib van Essen, fractieleider van GroenLinks, nog niet zeggen.

Over de man-vrouwverdeling is Van Essen wel teleurgesteld. "Dat vinden we heel erg jammer. Maar iedere partij heeft zelf een afweging gemaakt wie die als kandidaat naar voren schuift", zegt hij in een video op YouTube.

Vijf nieuwe gezichten, dat betekent dat Mirjam Maasdam (CDA) en Pim van den Berg (D66) dus niet meer terugkeren als provinciebestuurder. Opvallend hierbij is dat het CDA Mirjam Maasdam voor de verkiezingen wel als kandidaat-gedeputeerde had geselecteerd. Van huidig gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) was al duidelijk dat ze niet meer terug zou keren.

Weinig lijkt een definitieve samenwerking tussen de onderhandelende partijen nog in de weg te staan. De gesprekken tussen GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie bevinden zich in een vergevorderd stadium. Afgelopen weekend hebben de partijen intensief op een aparte locatie met elkaar overlegd. De provincie spreekt van "een vergaande invulling van het coalitieakkoord".

Ook veranderingen in het beleid van de provincie lijken in grote lijnen duidelijk te zijn. De ruimte om buiten de bouwgrenzen van dorpen en steden te bouwen kan bij uitzonderingen worden versoepeld. Op het gebied van verkeer en vervoer verwachten partijen minder te focussen op de auto. In ruil daarvoor komt er een flinke investering in de fiets en openbaar vervoer.

Het coalitieakkoord wordt eind deze maand of begin juni verwacht.

Klik op de volgende links voor een toelichting van de verschillende onderhandelaars:

HIER: Huib van Essen (GroenLinks) over de samenstelling van het college

HIER: Derk Boswijk (CDA) over economie

HIER: Marc de Droog (D66) over energie

HIER: Karin Boelhouwer (GroenLinks) over natuur

HIER: Arne Schaddelee (ChristenUnie) over mobiliteit

HIER: Julie d'Hondt (PvdA) over wonen

Foto: provincie Utrecht


advertentie