Bouw 21 sociale huurappartementen aan Prins Bernhardlaan stap dichterbij

Mijdrecht - Het college van B&W heeft vorige week dinsdag 21 mei jl. besloten de gemeenteraad het bestemmingsplan Prins Bernhardlaan in Mijdrecht ter vaststelling aan te bieden. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 21 sociale huurappartementen op een mooie, centrale plek in Mijdrecht.

Wethouder Rein Kroon (Ruimte): "Alle appartementen worden levensloopbestendig. Aan dit soort
huurwoningen is een grote behoefte in onze gemeente. Woningcorporatie GroenWest biedt hiermee zeer geschikte woonruimte voor senioren die zorg aan huis nodig hebben. De appartementen liggen bovendien dichtbij allerlei voorzieningen in Mijdrecht. Mooi dat we in samenwerking met GroenWest dit plan weer een stap verder kunnen brengen."

Het gebouw met de 21 appartementen wordt drie woonlagen hoog, bovenop een plint met bergingen. De entree komt aan de kant van de Prins Bernhardlaan, met een directe verbinding van de onderste woonlaag naar de weg op de dijk. Onder en naast het gebouw worden 26 parkeerplaatsen aangelegd.

Het appartementencomplex komt op de plaats waar nu een aantal verouderde dijkwoningen staat.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in 2017 ter inzage gelegen. Diverse omwonenden hebben hierop gereageerd. De bezwaren ging vooral over de grootte van het gebouw en over de verkeerssituatie.

Waar het kan, is tegemoet gekomen aan de bezwaren. Het bouwvlak is bijvoorbeeld verkleind, waardoor de afstand tot de omliggende bebouwing groter is geworden. Ook is er een schouw geweest met omwonenden, waarbij veel bewoners van de Stadhouderlaan bezwaren hebben geuit tegen het voornemen om tussen hun woningen een toegangsweg naar het nieuwe gebouw te maken.

De gemeente heeft nader onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie en de mogelijkheden voor de toegangsweg. Dat heeft geleid tot een aanpassing van de ontsluiting voor auto's via de Prins Bernhardlaan. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel naar de Stadhouderlaan, via het bestaande bruggetje. 

De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan Prins Bernhardlaan naar verwachting in de
raadsvergadering van donderdag 27 juni 2019. Hieraan voorafgaand vindt donderdag 6 juni 2019 een bespreking van het bestemmingsplan plaats tijdens de informatieronde. Inwoners kunnen tijdens die informatieronde inspreken. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Als het bestemmingsplan definitief is kan GroenWest de omgevingsvergunning voor het bouwen van de appartementen aanvragen. De start van de bouw wordt verwacht in 2020.


advertentie