CU-SGP: lessen trekken uit discussie rond grondtransporten Wilnis

De Ronde Venen - Tijdens de raadsvergadering op 29 mei jl. heeft de fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) een motie ingediend om nieuw beleid te maken voor het verlenen van vergunningen voor zogenaamde aanlegwerken. Dit naar aanleiding van de voortdurende discussie over de grondtransporten in Wilnis.

De afgelopen maanden is in de gemeenteraad regelmatig gesproken over de grondtransporten in Wilnis en de gevolgen daarvan in de vorm van schade aan wegen, hoge kosten voor ambtelijke inzet en mogelijk op lange termijn milieuschade.

De kosten voor de gemeente lopen al in de tonnen, waar deze dan welgeteld € 128 leges voor heeft ontvangen.

En omdat onvoldoende duidelijk is wat er precies mee afgevoerd is in de grond, is ook niet bekend wat er in de toekomst bijvoorbeeld via grond- en slootwater nog aan vervuiling boven water komt. Want de controle is wat CU-SGP betreft, toch vooral een papieren tijger. De
gemeente heeft, volgens CU-SGP, ook geen grip op dit project, want kennelijk is zij niet in staat om er paal en perk aan te stellen.

"Fouten maken mag, maar dan moeten we er wel wat van leren" zegt fractievoorzitter Wim Stam. "Daarom is dit wat ons betreft een gevalletje 'eens maar nooit weer.'"

De CU-SGP vindt dat de gemeente hier zo snel mogelijk lessen uit moet trekken en dat ze beleid moet ontwikkelen voor hoe we met dit soort vergunningsaanvragen omgaan om de genoemde schade in kosten en milieu in de toekomst te voorkomen. CU-SGP vindt ook dat de gemeente weer in de regiestoel moet komen te zitten, in plaats van de ondernemer die, naar de mening van CU-SGP, langs de grenzen van de regels heen scheert.

De fractie CU-SGP vindt dat dit maanden geleden al had moeten gebeuren, want morgen kan er opnieuw zo'n aanvraag liggen en dan is het mogelijk al te laat. Daarom is er CU-SGP betreft ook haast geboden; hoe eerder de analyse is gemaakt en de lessen zijn getrokken, hoe beter.

Om die reden heeft de CU-SGP, samen met een aantal andere fracties, in de raad van 28 mei een motie ingediend, die het college de opdracht geeft om zo spoedig mogelijk een grondige analyse van dit dossier uit te voeren, de valkuilen in en lessen uit dit dossier inzichtelijk te maken ter lering voor de toekomst, een concrete beleidsnotitie op te stellen ten aanzien van vergunningsverlening aanlegwerken en een dergelijke beleidsnotitie voor het eind van 2019 aan de raad voor te leggen.

De motie is vrijwel unaniem aangenomen en de CU-SGP hoopt hiermee voor de toekomst dergelijke situaties te kunnen voorkomen of in ieder geval beter beheersbaar te maken.

Klik op de link onder dit artikel om de motie te kunnen lezen.


advertentie