Presentatie conceptontwerp aanpassing Oude Spoordijk Wilnis

Wilnis - Op dinsdag 11 juni a.s. presenteert de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst in de Willisstee in Wilnis, het conceptontwerp voor de aanpassing van de Oude Spoordijk.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om tussen 19:30 en 21:00 uur het ontwerp te komen
bekijken. Wethouder Alberta Schuurs en diverse medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

De gemeente spreekt al langere tijd over herinrichting van de Oude Spoordijk. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een amendement dat de gemeenteraad vorig jaar heeft aangenomen om geld beschikbaar te stellen voor fietsmaatregelen, waaronder een fietspad tussen de N212 (Ir. Enschedéweg) en het fietspad bij de Rondweg in Mijdrecht over de voormalige spoorbaan. De gemeente wil hiermee het fietsgebruik stimuleren. 

Het ontwerp dat de gemeente op 11 juni presenteert gaat over het traject Rondweg Mijdrecht tot aan de Enschedeweg in Wilnis (N212). Eerder is al besloten dat het oude spoor tussen de N212 richting Abcoude onverhard blijft.

De gemeente houdt bij het voorstel voor de herinrichting van het oude spoor langs het bedrijventerrein en langs de Maricken rekening met de belangen van wandelaars, hondenbezitters en fietsers. Bovendien wil de gemeente de cultuurhistorische waarde bewaken. Ook is er aandacht voor bevordering van de biodiversiteit, door specifieke beplanting te plaatsen.

In het ontwerp blijft het grootste gedeelte van het onverharde kiezelpad zoals het is. Daarnaast komt een verharde fietsstrook. Deze krijgt een zandkleurige toplaag, die qua kleur overeenkomt met die van het wandelpad. Tussen het wandelgedeelte en de fietsstrook wordt over een breedte van een meter brem geplant. Deze wordt dicht op elkaar geplant en zo hoog dat honden er niet overheen kunnen springen. Over de gehele lengte kan veilig naast elkaar gewandeld en gefietst worden.

Aan weerszijden van de spoorbaan komen insectenvriendelijke bermen. Het streven is om een ‘bijen-snelweg’ te realiseren. Op het gedeelte tussen de bebouwing van Wilnis en De Maricken wordt een boomstructuur geplant, met aan beide kanten van de spoorbaan een bomenrij. Voor dit gedeelte van de spoorbaan betekent dit het accentueren van het karakter van de Oude spoorbaan en een groener uitzicht, zowel vanuit woningen in de Maricken als vanaf de Wethouder Van Damlaan.

Bij het bedrijventerrein worden aan de noordzijde pluksgewijs meerstammige bomen geplant, waardoor een natuurlijke scheiding ontstaat en de bedrijfspanden enigszins aan het zicht worden onttrokken. De openheid richting ‘de driehoek’ blijft gehandhaafd.

Wethouder Schuurs: “Begin dit jaar heeft het college - conform de wens van vele bewoners - besloten de Spoordijk van Wilnis (N212) tot aan de Demmerikse Kade ongemoeid te laten. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een inrichtingsvoorstel voor het gedeelte tussen de Rondweg en de N212. We willen als gemeente het fietsgebruik stimuleren en de bewoners van De Maricken en Wilnis de gelegenheid bieden om op een veilige en aangename manier Mijdrecht aan te doen en vice versa. Dit voorstel willen we bespreken met belangstellenden om zo na te gaan of we voldoende rekening hebben gehouden met de diverse belangen. Vervolgens bespreken we het voorstel en alle verkregen input na de zomer met de gemeenteraad”.

Het schetsontwerp staat vanaf 12 juni op www.derondevenen.nl/oudespoordijk.


advertentie