Gemeente houdt enquête over zonnevelden en windmolens

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn, en ze wil daarom dat in de komende jaren evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Geen energie uit aardgas, maar schone energie, verkregen uit zon en wind. Daarom komen in de gemeente zonnevelden en windmolens.

Het college van B&W wil nu van de inwoners van de gemeente weten welke voorwaarden die verbinden aan de plaatsing van zonnevelden en windmolens. Daarom vraagt de gemeente aan haar inwoners op www.derondevenen.nl/enquete-duurzaamheid een enquête in te vullen en zo hierover hun mening te geven. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat inwoners vinden, krijgen zij via de enquête een aantal vragen en stellingen voorgelegd. Invullen van de enquête kan tot 24  juni a.s. 

Samen met bewonersgroepen, natuur- en milieuverenigingen, energieleveranciers, projectontwikkelaars en cultuurhistorische verenigingen, heeft de gemeente alvast een aantal concept-voorwaarden opgesteld. Alle partijen vinden het belangrijk dat zonnevelden en windmolens zoveel mogelijk in het landschap passen. Maar welke voorwaarden verbinden we aan plaatsing? 

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): "De gemeente hoort graag de mening van haar inwoners over de komst van zonnepanelen en windmolens. Daarom hebben we gekozen voor een digitale enquête en leggen we de enquête voor aan het inwonerspanel van de gemeente. Nu komt het er op aan; zorgen dat zoveel mogelijk inwoners de enquête invullen. Dus laat van u horen!"

Op donderdag 4 juli a.s. licht de gemeente tijdens een inloopavond in De Boei in Vinkeveen de resultaten van de enquête toe. Inwoners zijn tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom op het moment dat het hen schikt, om een toelichting te krijgen of om opmerkingen te maken. Samen met de resultaten uit de enquête worden deze verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad over de randvoorwaarden voor plaatsing van zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen.

De gemeenteraad wordt in het najaar gevraagd de randvoorwaarden vast te stellen. Na vaststelling door de gemeenteraad, brengt de gemeente samen met inwoners, landeigenaren, bedrijven en andere belanghebbenden zoekgebieden in kaart. Zoekgebieden zijn gebieden waar zonnevelden en/of windmolens zouden passen binnen onze gemeente.

Benieuwd naar de voortgang of andere duurzame ontwikkelingen in de gemeente? Ga naar
www.duurzaamderondevenen.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief.


advertentie