Activiteiten Rode Kruis voortaan onder paraplu nieuwe organisatie

Activiteiten Rode Kruis voortaan onder paraplu nieuwe organisatie

De Ronde Venen - De nieuwe organisatie 'Doen! Hart voor ouderen' organiseert voortaan de activiteiten die tot voor kort onder auspiciën van het Rode Kruis werden georganiseerd.

Twee jaar geleden kondigde het Rode Kruis aan dat deze activiteiten - Taakveld Twee - werden gestaakt. Een mededeling die insloeg als een bom bij deelnemers en vrijwilligers. De groep handwerksters, deelnemers aan de telefooncirkel, de ouderen die met heel veel plezier aan de spelletjesmiddagen deelnemen en de huisbezoeken die een luisterend oor bieden, dreigden in de kou komen te staan.

Drie vrijwilligers die sinds jaar en dag de activiteiten leidden, lieten het echter niet zo ver komen. Samen met het plaatselijk bestuur werden mogelijkheden gezocht om de activiteiten voort te zetten. En dat is gelukt!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd afgelopen woensdag een nieuwe start gemaakt. De nieuwe opgezette organisatie draagt de naam 'Doen! Hart voor ouderen', en is aangehaakt bij welzijnsorganisatie Tympaan- De Baat. Hierdoor kan de nodige continuiteit worden geboden.

Mieke Telder, directeur van Tympaan-De Baat benadrukte tijdens de bijeenkomst nog eens dat de activiteiten naadloos aansluiten bij die van haar organisatie. Blij is ze met de expertise die de dames Helma en Bianca inbrengen. "Samen staan we sterk en dat is nodig omdat de vergrijzing van onze samenleving steeds verder doorzet", aldus Mieke Telder.

Ook de verantwoordelijke wethouder Marja Becker sprak haar waardering uit over de vastberadenheid van de groep vrijwilligers die de aanzet heeft gegeven om tot dit initiatief te komen.

'Doen!' nodigt iedereen graag uit deel te nemen aan de activiteiten. Opgeven hiervoor kan op telefoonnummer (0297) 230 280 of per e-mail via doen@stdb.nl.

Ilse Oudheusden van DIFF Design heeft belangeloos het logo, de huisstijl, de banner en de flyer van 'Doen!' ontworpen.advertentie