Economie Metropoolregio Amsterdam groeit harder dan elders in Nederland

Economie Metropoolregio Amsterdam groeit harder dan elders in Nederland

Regio - De economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit dit jaar en volgend jaar harder dan in de rest van Nederland. Dat blijkt, volgens een artikel op NU.nl, uit de economische verkenning van de MRA, die maandag gepresenteerd werd. Ook komen er tot en met volgend jaar tienduizenden banen bij. 

De economie in de regio groeit in 2019 naar verwachting met 2,8% en in 2020 met 2,3%, tegen 3,4% in 2018. De daling komt onder meer door de zwakke internationale conjunctuur en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Ondanks de lagere groei behoort de MRA tot de drie sterkst groeiende regio's in Europa, samen met Praag en Warschau.

Voor MRA betekent dit dat er naar verwachting 57.000 nieuwe banen bijkomen dit jaar en komend jaar. De banengroei komt met name op de rekening van de ICT-sector, zakelijke dienstverlening, zorg, toerisme en horeca.

Volgens wethouder Udo Kock van Economische Zaken hebben veel inwoners profijt van de gunstige economische cijfers. "Amsterdam is een sterke banenmotor met meer dan honderdduizend nieuwe banen erbij in drie jaar. En de grenzen van de groei zijn nog niet in zicht."

De werkloosheid daalt dit jaar ook iets, van 4 naar 3,8%. In 2020 zal het weer op de 4% uitkomen is de verwachting.

De economie in de MRA groeit sinds 2013 al harder dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio's in Europa. En hoewel de groei de komende periode weliswaar wat afzwakt, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, is dat minder sterk dan elders.

Binnen de MRA werken de MRA-partners; 2 provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren.

De Ronde Venen maakt formeel geen deel uit van de MRA, maar is daar economisch wel voor een deel op gericht. Wijzigingen in de economische groei van de MRA werken dus door in de economische groei van De Ronde Venen.

Op geregelde tijden vindt tussen De Ronde Venen en de MRA overleg plaats.

Foto: Metropoolregio Amsterdamadvertentie