D66-afdelingen rond Schiphol sturen brandbrief naar Tweede Kamer-fractie

Regio - Zes D66-fracties in gemeenten rondom Schiphol hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer-fractie van de partij, schrijft de NOS op haar website. De lokale fracties vinden het 'onbegrijpelijk' dat hun partij van plan is in te stemmen met het kabinetsvoorstel het aantal vluchten van en naar Schiphol vanaf 2021 weer te laten groeien.

Op dit moment geldt voor Schiphol nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar. En dat is eigenlijk al te veel, schrijven de D66-fracties van Nieuwkoop, Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en De Ronde Venen. "Woonwijken kunnen niet worden aangelegd, kinderen worden ziek van het fijnstof, mensen worden ziek door geluidhinder."

"Iedereen die hier woont weet: een vliegtuig hoort erbij. Maar elke minuut 80 dB boven je hoofd, op twee banen tegelijkertijd, is alle grenzen voorbij."

De afdelingen zeggen dat het voornemen van het kabinet om Schiphol uit te breiden via de NOS bij hun bekend werd. "Onbegrijpelijk en pijnlijk, gezien we al maanden in gesprek willen en niet zijn betrokken bij de overwegingen van D66."

Het kabinet is ervan overtuigd dat de groei van het aantal vluchten gepaard kan gaan met minder milieuoverlast. Maar, zeggen de D66-afdelingen, "én groei, én vermindering nastreven bestaat niet".

"Een week na het klimaatakkoord akkoord gaan met groei van Schiphol zal niet alleen ons als bewoners, maar elke burger die een warmtepomp moet aanschaffen, elke boer die zijn koeien en varkens weg moet doen, elke boswachter in een stiltegebied waar overheen gevlogen wordt, doen duizelen."

Inmiddels is er contact geweest tussen de landelijke partijtop en de lokale afdelingen, laat een van de opstellers van de brief weten. Er is afgesproken dat er beter gecommuniceerd wordt. Maar, zegt de opsteller, "eerst moeten de problemen van Schiphol opgelost worden. Als er vandaag na de ministerraad wordt gezegd dat men groei van Schiphol wil toestaan onder voorwaarden, dan zijn wij het daar niet mee eens."

Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat zei tijdens een persconferentie dat Schiphol verder mag groeien na 2020 als hier 'aantoonbaar minder hinder' voor omwonenden tegenover staat. De lokale partijen van D66 laten in een reactie weten: "Wij zijn hoopvol en voorzichtig positief over de persconferentie van Cora van Nieuwenhuizen. Haar toonwijziging spreekt aan in de regio: 'eerst zien, dan geloven'. De tijden zijn inderdaad veranderd. Fijn dat de minister erkent dat de belangen van de direct omwonenden voorop staan. Het kabinet stelt het 'flink terugschroeven' van de overlast als harde voorwaarde. We gaan eerst afdwingbaar aan die voorwaarden voldoen en dan pas praten over groei. Dat is de inzet van D66 lokaal én van D66 landelijk."

Bron: NOS


advertentie