'Moord op vrouw in Mijdrecht was niet te voorkomen'

Mijdrecht - Naar aanleiding van de dood van een 45-jarige vrouw op 2 april in Mijdrecht is het handelen van alle betrokken partijen geëvalueerd. De vrouw werd zeer waarschijnlijk door een 54-jarige man gedood. De evaluatie is afgerond en levert een aantal leerpunten op. Dit blijkt uit een door alle betrokken instanties verspreid gezamenlijk persbericht.

De man die op 3 april van dit jaar dood werd aangetroffen in de berm aan de Amsteldijk in Wilnis, is vrijwel zeker degene die op 2 april jl. een 45-jarige vrouw in de Landsherenstraat in Mijdrecht doodde.

Dit kan geconcludeerd worden na intensief forensisch onderzoek door de politie. De 54-jarige man uit Zegveld was door zelfdoding om het leven gekomen. Eerder had de vrouw aangifte tegen de man gedaan van stalking.

Het incident was aanleiding voor alle betrokken instanties om kritisch naar hun eigen handelen te kijken. Deze evaluatie leidt nu tot een aantal leerpunten.

Op 2 april jl. kreeg de politie rond 22:00 uur een melding dat schoten waren gehoord bij een woning aan de Landsherenstraat in Mijdrecht. Ter plaatse troffen agenten een ernstig gewonde vrouw aan. Zij bleek te zijn neergeschoten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de traumaheli, en die probeerden het leven van het slachtoffer te redden. Dit lukte niet. Zij overleed ter plaatse.

Volgens getuigen vluchtte kort na het schietincident een man uit de woning in een onbekende richting. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter werd in de directe omgeving naar de mogelijke verdachte gezocht, maar hij werd niet aangetroffen.

Recherche en forensische opsporing startten direct een onderzoek naar de toedracht en de omstandigheden rond het schietincident. Uit dit onderzoek kwam al snel een verdachte naar voren, de 54-jarige man uit Zegveld.

De politie is diezelfde avond, op 2 april, naar de mogelijke verblijfplaatsen van deze verdachte gegaan en heeft invallen gedaan. De verdachte werd niet aangetroffen. 

Op woensdag 3 april meldde een passant rond 07:00 uur aan de politie dat in de berm aan de
Amsteldijk in Wilnis een overleden persoon lag. Ter plaatse trof de politie het stoffelijk overschot van een man aan. Recherche en forensische opsporing hebben vervolgens vastgesteld dat het ging om de verdachte van het schietincident in Mijdrecht: de 54-jarige man uit Zegveld. De man is door zelfdoding om het leven gekomen. Na intensief forensisch en tactisch onderzoek is nu vast komen te staan dat deze man vrijwel zeker de schutter van het schietincident is.

Door middel van reconstructie is geconstateerd dat het slachtoffer vanaf juni 2018 tot en met
september 2018 meerdere keren meldingen heeft gedaan van stalking door deze man. De politie heeft hierop diverse maatregelen genomen en afspraken gemaakt met het slachtoffer. Ook de gemeente en Veilig Thuis zijn bij de hulpverlening betrokken geweest.

Eind augustus 2018 deed de vrouw ook aangifte van stalking. Bij de behandeling van de zaak in februari 2019 oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs was en sprak de man vrij. Daarmee kwam het door de officier van justitie opgelegde straat- en contactverbod te vervallen.

Het incident was aanleiding voor alle betrokken instanties kritisch naar hun eigen handelen te
kijken. Alle stappen en acties die werden genomen in relatie tot het slachtoffer en de verdachte
voorafgaand aan het schietincident zijn in kaart gebracht en kritisch geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben politie, Openbaar Ministerie, gemeente De Ronde Venen en Veilig Thuis een aantal leerpunten en adviezen vastgesteld.

De instanties concluderen dat alle betrokken medewerkers naar eer en geweten hebben gehandeld. Desondanks hebben zij dit drama niet kunnen voorkomen. Er is wel een aantal leerpunten benoemd.

Allereerst had de afzonderlijke informatie van de betrokken instanties beter bij elkaar moeten worden gebracht. Hierdoor hadden de risicofactoren in deze casus sneller zichtbaar kunnen worden en had de veiligheidsinschatting – integraal – kunnen worden bijgesteld naarmate de zaak zich ontwikkelde. Het samenbrengen van informatie zorgt immers voor een completer beeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de hulpverlening aan het slachtoffer, zoals nu is gebeurd, maar er kan dan ook worden ingezet op een persoonsgerichte aanpak op de verdachte.

Het recent gestarte Actieoverleg Huiselijk Geweld tussen de veiligheidspartners politie, OM en Veilig Thuis, biedt de mogelijkheid een casus in gezamenlijkheid te bespreken. Deze vorm van informatiedeling kan de veiligheidsinschatting en het maken van een veiligheidsplan ten
goede komen. 

Een instrument dat kan helpen bij het prioriteren en dat eind 2019 in het arrondissement Midden-Nederland beschikbaar komt, is de zogenoemde SASH (Screening Assesment for Stalking and Harassment). De SASH is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat is ontwikkeld om te helpen prioriteren in stalkingszaken.

Het instrument zorgt voor een risico-inschatting op basis van informatie over de verdachte, het slachtoffer en de stalkingssituatie. Naast aandacht voor het slachtoffer en de situatie waarin hij/zij zich bevindt, wordt ook het profiel van de verdachte daarin meegewogen. 

De gezamenlijke instanties zeggen toe dat de leerpunten en adviezen uit de evaluatie door alle ketenpartners ter harte zullen worden genomen, zodat de kwaliteit van- en de samenwerking in de keten verder kan worden verbeterd.


advertentie