Raad van State geeft Uithoorn gelijk in kwestie landbouwverkeer

Den Haag/De Ronde Venen/Uithoorn - De Raad van State heeft de gemeente Uithoorn gelijk gegeven in de procedure die de gemeente De Ronde Venen had aangespannen naar aanleiding van het Uithoornse verkeersbesluit, waarbij o.m. landbouwverkeer wordt geweerd uit het centrum van Uithoorn. Het college van B&W van De Ronde Venen is teleurgesteld over de uitspraak, schrijft het in een persbericht.

De Raad van State heeft op 24 juli jl. een definitief besluit genomen over het op 3 maart 2016 door het college van B&W van de gemeente Uithoorn genomen verkeersbesluit voor het realiseren van een tijdelijke nieuwe inrichting van het dorpscentrum van Uithoorn. Het betreft het gebied bij de Koningin Máximalaan, de voormalige N201, tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk, in Uithoorn.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat Uithoorn de bevoegdheid heeft landbouwverkeer te weren uit het dorpscentrum van Uithoorn. De agrariërs moeten gebruik gaan maken van de route via Vrouwenakker en De Hoef.

Wethouder Rein Kroon, waarnemend portefeuillehouder Verkeer van de gemeente De Ronde Venen: "Als college van B&W zijn we zwaar teleurgesteld over deze uitspraak. Dit is niet in het belang van onze agrarische ondernemers. Het verkeersbesluit betekent namelijk een verbod op landbouwverkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen.”

Het verbeteren van de bereikbaarheid van én naar de gemeente is een belangrijk onderdeel in het Rondeveense coalitieakkoord. Het college van B&W betreurt het dat alle inzet in de afgelopen jaren om Amstelhoek en De Hoef goed bereikbaar te houden via de Prinses Irenebrug, niet tot een positief resultaat heeft geleid voor het landbouwverkeer.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor het auto- en fietsverkeer.

Het college van B&W van De Ronde Venen blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van De Ronde Venen via de Prinses Irenebrug en zet het overleg hierover met de gemeente Uithoorn voort. Het overleg richt zich nu op de door Uithoorn in februari 2019 gepresenteerde nieuwe plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn.


advertentie