Criminaliteit in De Ronde Venen licht gedaald in afgelopen halfjaar

De Ronde Venen - De criminaliteit in De Ronde Venen is het eerste halfjaar van 2019 licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft de gemeente op basis van een overzicht van het aantal geregistreerde misdrijven over de eerste zes maanden van dit jaar. Met name het aantal woninginbraken en autokraken nam af. 

Het aantal misdrijven in de gemeente laat al een aantal jaren een dalende lijn zien. In de
eerste helft van 2019 daalde de criminaliteit met 2% in vergelijking met het jaar daarvoor. Werden in de eerste zes maanden van vorig jaar 690 misdrijven geregistreerd, in de eerste zes maanden van dit jaar waren dat er 678.

Het aantal woninginbraken nam in de eerste zes maanden af met 22% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018. Ook het aantal autokraken (- 16%) en het aantal fietsdiefstallen (- 7%) is flink afgenomen en bevindt zich nu op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar.

Een stijging is te zien in de categorie fraude. Het gaat hier om zaken als fraude met bankpassen, oplichting, phishingmails en handel op internet, zoals Marktplaats en andere verkoopsites. Een mogelijke verklaring voor deze laatste categorie is dat dit vaker wordt gemeld dan vroeger en de aandacht die afgelopen periode is besteed aan de preventie van fraude via Whatsapp.

Burgemeester Maarten Divendal noemt de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid in hun omgeving mede als een verklaring voor de al jaren dalende criminaliteitscijfers in De Ronde Venen. ,,Het meest bekend is Burgernet. Op dit moment neemt 16,1% van onze inwoners, dat zijn 6.849 personen, deel aan Burgernet. Vorige week is nog een succesvolle actie gehouden waarbij een vermiste vrouw met behulp van de deelnemers is gevonden", aldus Divendal.

Divendal: "Daarnaast zijn er in veel wijken buurtwhatsapp-groepen actief. Via deze groepen informeren wijkbewoners elkaar over verdachte situaties en waarschuwen ze als dat nodig
is de politie.’’

Maar ook inwoners die nog niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen hun
bijdrage leveren benadrukt Divendal. ,,Bel in verdachte situaties altijd meteen de politie via 112.’’
Aanmelden voor Burgernet kan via www.burgernet.nl.

Klik voor een overzicht van de criminaliteitscijfers over het eerste halfjaar van 2019 op de link onder dit artikel.


advertentie