Ambitieuze klimaatdoelen Stichtse Vecht: in 2030 klimaatneutraal

Stichtse Vecht - Uit een artikel in de Utrechtse editie van het AD blijkt dat waar gemeente De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal wil zijn, de gemeente Stichtse Vecht de klimaatlat hoger legt: die gemeente moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat over elf jaar op het grondgebied van Stichtse Vecht net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

Daar hangt uiteraard een behoorlijk prijskaartje aan. De kosten voor verduurzamingsmaatregelen en nieuwe energieopwekking lopen op tot een miljard euro. In De Ronde Venen is nog geen berekening gemaakt van de kosten om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Hoe B&W van Stichtse Vecht deze ambitie wil vervullen is te lezen in de recente Routekaart Klimaatneutraal 2030. Het college denkt aan grootschalige zonnevelden en/of windmolens en aanzienlijke energiebesparing in huizen en gebouwen. Ook stadsverwarming wordt niet uitgesloten.

Het AD schrijft dat voor het opwekken van energie in Stichtse Vecht 28 windmolens of 310 ha. aan zonnevelden nodig zijn. Omdat voor windenergie weinig politiek draagvlak is, lijken zonnevelden meer kans te hebben.

De kosten van het geheel klimaatneutraal maken van Stichtse Vecht zijn door een extern bureau berekend op € 987 miljoen tot ruim € 1,1 miljard. Waar dat geld vandaan moet komen, laat het college nu nog onbeantwoord. 

In 2030 moet 25% van de woningen in Stichtse Vecht van het aardgas af. In 2021 moet duidelijk zijn welke wijken als eerste gasloos worden en hoe de alternatieve energiebronnen worden betaald. 

Kijk HIER voor de Routekaart Klimaatneutraal 2030 van Stichtse Vecht.

Bron: AD


advertentie