Uithoornlijn drie ton duurder voor Amstelveen

Uithoorn/Amstelveen - Een viaduct dat de nieuwe Uithoornlijn in de toekomst over de N201 moet leiden, pakt voor de gemeente Amstelveen duurder uit dan eerder werd beoogd, schrijft de website Amstelveenz.nl,

Omdat Amstelveen aan weerszijden van de Uithoornlijn een nieuw bedrijventerrein (Amstelveen Zuid) gaat ontwikkelen, en omdat dat bedrijventerrein goed en rechtstreeks ontsloten moet worden op de regionale infrastructuur, is een breder viaduct benodigd dan aanvankelijk gedacht.

Daardoor nemen de aanlegkosten voor de Uithoornlijn toe met zo'n € 288.000. De rekening hiervoor krijgt de gemeente Amstelveen gepresenteerd van de Vervoerregio Amsterdam. Onder het viaduct moet aan de zuidzijde namelijk voldoende ruimte komen voor de aanleg van een bedrijfsweg en aan de noordzijde van de N201 moet ruimte komen voor een fiets- en voetpad.

Amstelveen is voornemens de extra te kosten te dekken uit de algemene reserve. De Amstelveense gemeenteraad moet nog wel akkoord geven; het college van B&W is onder voorbehoud akkoord met de meerkosten, die in 2023 aan de Vervoerregio moeten worden vergoed.

Bron: Amstelveenz.nl 


advertentie