Gemeente lobbyt tegen hogere maximumsnelheid A2

De Ronde Venen - De gemeente lobbyt bij de provincie en bij het Rijk om een besluit om de maximumsnelheid op de A2 overdag te verhogen tot 130 km/uur te voorkomen. Daarbij wijst de gemeente o.a. op de recente uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof.

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het groot onderhoud van de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel. Daarbij wordt stiller asfalt aangebracht. De verwachting is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat na de werkzaamheden de snelheid overdag gaat verhogen.

Daarvoor moet een Verkeersbesluit worden genomen.

Een snelheidsverhoging doet de positieve effecten van stil asfalt grotendeels teniet. De gemeente is onder meer daarom tegen de snelheidsverhoging en lobbyt bij provincie en bij het Rijk om dit besluit te voorkomen. 

Wethouder Kiki Hagen: "Een snelheidsverhoging naar 130 km/uur vind ik onbegrijpelijk. Een snelheidsverhoging doet niet alleen de positieve effecten van stil asfalt grotendeels teniet, het heeft ook negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, tast de omliggende natuurgebieden verder aan en staat haaks op de klimaatdoelstellingen van de gemeente en van Nederland. Ik ga ervan uit dat de minister dit inziet."

Bij de verhoging van de snelheid neemt de uitstoot van stikstof toe. Te veel stikstof is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Daarom zit er een limiet aan de toegestane uitstoot- en neerslag van stikstof.

Met haar uitspraak van 29 mei jl. heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Het PAS was gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Door het te veel aan stikstof in natuurgebieden omlaag te brengen bood het PAS ruimte aan nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Grote projecten hadden daarbij voorrang op lokale ontwikkelingen.

Natuur- en milieuorganisaties hadden zaken aangespannen, omdat ze het onterecht vinden dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat de stikstofneerslag in Nederland zal afnemen en bedrijven daarom nu alvast mogen uitbreiden. De Raad van State stelde deze organisaties in het gelijk.

Gemeente De Ronde Venen vraagt de provincie Utrecht per brief de gemeente te steunen in het
verzet tegen de voorgenomen snelheidsverhoging. Buurgemeente Stichtse Vecht heeft deze brief mede ondertekend en wacht het lobbyproces af.


advertentie