CDA wil meer en rookvrije speelplekken

De Ronde Venen - CDA De Ronde Venen wil méér en rookvrie speelplekken in de wijken, schrijft de gemeenteraadsfractie in een persbericht.

Speelplekken in de wijken zijn fantastische ontmoetingsplekken voor jong en oud. Als je elkaar kent, dan zorgt dat voor een fijne wijk om in te wonen. Voor CDA De Ronde Venen een belangrijk onderwerp. Het is fijn om te weten dat buren er voor elkaar zijn, voor ouderen om een boodschapje te doen of voor kinderen om een oogje in het zeil te houden.

Het CDA vindt het leuk dat er tegenwoordig niet alleen speeltoestellen zijn voor kinderen, maar dat er ook allerlei fitness-apparaten zijn voor ouderen. Een prima mix dus voor de speelplek van 2019. Uiteraard met gezellige bankjes waar je even kunt zitten om uit te rusten of om gewoon je kinderen in de gaten te houden.

Voor het CDA is het belangrijk dat er goed naar de bestaande speelplekken wordt gekeken. Gemeenteraadslid Simone Borgstede legt uit: “Juist ook in de nieuwe wijken in onze gemeente is er een kans om dit soort speelplekken te maken. Maar ook in andere wijken is het belangrijk om
aandacht te geven aan het onderhoud en vernieuwing van de speelplekken. Jarenlang zijn deze plekken een beetje verwaarloosd. Door ze nieuw leven in te blazen zorgen we gelijk dat kinderen en ouderen meer bewegen. En dat dat goed is weten we allemaal." aldus Borgstede.

Borgstede vervolgt: "Het is belangrijk dat inwoners niet passief afwachten wat de gemeente in hun wijk doet. Door zelf actief te zijn, kunnen de inwoners hun wensen duidelijk kenbaar te maken en veel meer in hun buurt proberen te bereiken.”

“Als je buiten bent op zo’n speel- en ontmoetingsplek dan hoort daar een rookvrije buitenlucht bij", zegt Borgstede. "Geen sigaretten waar kinderen zich aan kunnen branden, of die ze in hun mond kunnen stoppen. Alleen maar frisse lucht om in te ademen. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan een gezond voorbeeld zien, zodat de kans kleiner is dat ze later ook gaan roken.”

“Komende maand praten we in de gemeenteraad o.a. over de woonvisie. Het CDA zal nadrukkelijk aandacht vragen voor het implementeren van generatie-proof speelplekken bij nieuw te realiseren woningbouw. Dit past helemaal bij de nieuw in te voeren Omgevingswet, waar niet alleen naar bouwen van woningen wordt gekeken, maar ook naar wat voor soort wijk men bouwt en wat er allemaal voor voorzieningen passen in de wijk. Natuurlijk moet er ook serieus gekeken worden naar de speelplekken in de al langer bestaande wijken. Wellicht past dat goed bij het houden van een zogeheten wijkschouw”, besluit Borgstede.

Inmiddels heeft Borgstede namens het CDA De Ronde Venen vragen gesteld aan het college van B&W over hoe alle speelplekken zo snel mogelijk rookvrij gemaakt kunnen worden. Borgstede: “Eigenlijk zou iedereen daaraan uit zichzelf kunnen bijdragen, maar dat blijkt helaas nog niet vanzelfsprekend.”


advertentie