Voorlopig geen verhoging maximumsnelheid A2

Regio - De beoogde verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen is voorlopig van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) besloot hiertoe naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State, waarbij een streep werd gezet door het Programma Aanpak Stikstof. Daardoor is het niet meer mogelijk een hogere uitstoot van schadelijke stoffen op een later moment te compenseren.

Het groot onderhoud door Rijkswaterstaat aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel waarbij o.m. stiller asfalt werd gelegd, zit momenteel in de laatste fase. Met stiller asfalt op de A2 zag de minister ruimte om de snelheid op de A2 ook overdag naar 130 km/uur te verhogen.

Wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen: "Vandaag kregen wij het fantastische nieuws dat deze snelheidsverhoging nu niet doorgaat. De Ronde Venen heeft altijd gezegd dat de snelheidsverhoging meer nadelen dan voordelen heeft. Volksgezondheid, natuur en klimaat gaan wat ons betreft voor een paar minuten tijdswinst", aldus de wethouder.

Volgens Hagen komt de uitspraak ook op een zeer gewenst moment: "We waren hard op weg met een lobby richting Provinciale Staten en het Rijk om deze snelheidsverhoging overdag te voorkomen. Provinciale Staten heeft inmiddels een motie aangenomen die in lijn ligt met onze wens. Ik hoop uiteraard dat de snelheidsverhoging ook in de toekomst niet doorgaat. Er speelt meer dan alleen de stikstofproblematiek. Het is wat ons betreft geen gewenste ontwikkeling. Het past niet bij waar wij ons voor inzetten", besluit wethouder Hagen.

Dit dossier speelt al sinds 2012. De A2 was toen verbreed onder de voorwaarde dat de snelheid van 120 naar 100 km/uur ging. Nog datzelfde jaar besloot toenmalig minister Schultz de maximumsnelheid op het traject Maarssen - Vinkeveen v.v. ’s nachts te verhogen naar 130 km/uur. 

De verbazing in de De Ronde Venen was groot. De verbreding was toch voor een betere doorstroming? Golden de milieuonderzoeken opeens niet meer? Dit was toch niet de afspraak?

Samen met de gemeente Stichtse Vecht maakte de gemeente De Ronde Venen bezwaar tegen deze eerste stap. Wat volgde was een traject van stapje voor stapje de snelheid verhogen. De Ronde Venen heeft zich tegen elke stap verweerd. In de nacht mag nu op dit traject 130 km/uur worden gereden. De snelheidsverhoging overdag zou de volgende stap zijn.

Minister Van Nieuwenhuizen hoopt dat de maatregelen die ze afgelopen maandag heeft genomen tijdelijk zijn en nog kunnen worden teruggedraaid. "Het is absoluut niet definitief."

Hoe dat terugdraaien zou kunnen, is overigens nog niet duidelijk. Een commissie onder leiding van VVD'er Johan Remkes kijkt op dit moment naar de stikstofproblematiek.


advertentie