Praat mee over toekomst provincie Utrecht

Regio - In wat voor provincie Utrecht willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.

Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe maken we de overgang naar duurzame energie? En waar is nog ruimte voor meer windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur?

Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om inwoners van de provincie Utrecht hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze in te dienen, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op donderdag 12 september zijn inwoners van de Provincie Utrecht van harte welkom in het Provinciehuis.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht. De Nationale Omgevingsvisie helpt om goede afwegingen te maken.

In de regio Utrecht spelen diverse vragen op het gebied van verstedelijking, mobiliteit en de energietransitie. Een lokaal voorbeeld, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en ambities, is het project Wonderwoods. Naast de Jaarbeurs in Utrecht worden twee gebouwen gerealiseerd met een ‘verticaal bos’ met meer dan 10.000 planten en bomen. Hierdoor is er niet alleen meer ruimte om te wonen en te werken, maar ook voor groen in de stad.

Kortom: Heel Nederland staat voor grote uitdagingen. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Een voorbeeld van hoe de Provincie Utrecht al werkt aan het slim inrichten van de leefomgeving is de Regiodeal bodemdaling. Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

Het Rijk, de provincie en andere partners investeren samen € 20 miljoen in de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart. Later dit jaar komen zij met een concrete uitwerking van de deal. 

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen op 12 september tussen 19:00 en 21:00 uur in het Provinciehuis in Utrecht meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze indienen.

Klik op de link onder dit artikel om het Ontwerp NOVI in te kunnen zien en het eventueel te downloaden.


advertentie