De Ronde Venen is dementievriendelijk

De Ronde Venen - De Ronde Venen is vanaf dinsdag 10 september jl. een dementievriendelijke gemeente, laat ze in een persbericht weten.

Op dinsdag 10 september jl. ontving wethouder Marja Becker uit handen van Roderik Reinstra van Samen dementievriendelijk het certificaat ‘Dementievriendelijke gemeente’. “Een mijlpaal op weg naar een dementievriendelijke samenleving”, aldus de trotse wethouder.

De Ronde Venen startte twee jaar geleden met het project Dementievriendelijke gemeente, in
samenwerking met Tympaan-De Baat. Belangrijk onderdeel is het aanbieden van trainingen om dementie te leren herkennen en ermee om te gaan.

De training is niet alleen voor inwoners en ondernemers. Ook de medewerkers van de gemeente, inclusief burgemeester en wethouders hebben hem gevolgd. En daarmee voldoet de organisatie aan het criterium voor het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’.

Roderik Reinstra, relatiemanager bij Samen Dementievriendelijk en mevrouw Sonja Nieuwenhuizen, bestuurslid Belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht spraken hun waardering uit voor de grote inzet die gemeente De Ronde Venen laat zien bij het dementievriendelijk maken van de gemeente.

Het bijbehorende certificaat is – in bijzijn van de medewerkers van de gemeente – uitgereikt aan
wethouder Marja Becker. “Ik ben ontzettend trots op deze mijlpaal. Bijna alle medewerkers zijn nu
getraind om dementie te herkennen en op de juiste manier te reageren. Uit de mystery guest acties bij de publieksbalie en de buitendienst blijkt dat we met de kennis uit de training ook daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Dit certificaat krijgt een mooie plaats in ons gemeentehuis!”

Voor nieuwe medewerkers organiseert de gemeente twee keer per jaar een training, om ervoor te zorgen dat de erkenning geen momentopname is. De wethouder bevestigde samen met de heer Reinstra de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ op de deur van de hoofdingang, zodat de dementievriendelijkheid voor bezoekers en voorbijgangers duidelijk is.

Het vijfjarenproject Dementievriendelijke gemeente is inmiddels twee jaar onderweg. Uit onlangs
gehouden onderzoek blijkt dat inwoners veel waarde hechten aan de zorg- en voorlichtingstaken van de gemeente. Daarin passen de gratis toegankelijke trainingen, die vanaf eind oktober weer plaatsvinden in de bibliotheken. De data en wijze van aanmelding zijn HIER te vinden.

De gemeente blijft hard werken aan het dementievriendelijk maken van de samenleving. Op
20 september a.s. is de volgende mijlpaal in het project: de lancering van het lespakket ‘Samen
dementievriendelijk’, ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerlingen van het VeenLanden College. Dit lespakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle middelbare scholen in Nederland.

Ter gelegenheid van de lancering wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd op het VeenLanden College in Mijdrecht. Wie daarbij aanwezig wil zijn kan zich aanmelden via www.derondevenen.nl/lanceringlespakket.

Op de foto: Wethouder Marja Becker ontvangt het certificaat Dementievriendelijk gemeente uit handen van de heer Reinstra van Samen Dementievriendelijk.


advertentie