15 projecten in De Ronde Venen op PAS-lijst

De Ronde Venen - In De Ronde Venen lopen 15 projecten die mogelijk geraakt gaan worden door de recente PAS-uitspraak van de Hoge Raad.

Dit blijkt uit een inventarisatie door de provincie Utrecht van ontwikkelingsprojecten die mogelijk geraakt worden door die PAS-uitspraak. Deze inventarisatie heeft de provincie opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. In de gehele provincie Utrecht bestaat de lijst uit 1.848 projecten. 

In De Ronde Venen gaat het om: 

1 bouwproject met tussen 100 en 249 woningen
1 bouwproject met tussen 11 en 49 woningen
2 bouwprojecten buiten de 5 km-zone van een N2000-gebied met tussen 1 en 10 woningen 
5 bouwprojecten binnen de 5 km-zone van een N2000-gebied met tussen 0 en 10 woningen
1 project op het gebied van geplande bedrijventerreinen 2019/2020 voor overige bedrijvigheid
1 project op het gebied van nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen)
4 projecten op het gebied van landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 

De provincie Utrecht heeft in haar overzicht niet vermeld om welke projecten het in De Ronde Venen gaat. 

Uit de provinciale inventarisatie blijkt dat in de gemeente Stichtse Vecht 302 projecten gevaar lopen, in de stad Utrecht 303 en in Woerden 79.

De provinciale lijst is onderdeel van de landelijke inventarisatielijst. Het gaat om een lijst met projecten die mogelijk in de knel komt.

Het is momenteel niet vast te stellen of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek in beeld gebracht. Zonder uitgewerkte oplossingsrichting blijft onduidelijk welke projecten er echt in de knel komen en hoe die eventueel toch weer door kunnen gaan.

Bron: RTV Utrecht


advertentie