Seniorenpartij stapt uit coalitie

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen trekt zich boos terug uit de coalitie met CDA, D66 en VVD. 

In een persbericht schrijft de fractie dat men uit onvrede uit de coalitie stapt. De partij kan zich niet vinden in de achterkamertjespolitiek zoals die, volgens de Seniorenpartij, door het CDA en oppositiepartij Ronde Venen Belang (RVB) gevoerd wordt.

De directe aanleiding van dit besluit was, volgens de partij, de slechte samenwerking met het college en met de coalitiepartners, die zorgde voor een onwerkbare situatie.

De Seniorenpartij schrijft dat het de coalitiepartijen tijdens de commissiebehandeling van de beleidsnota Cultuur afgelopen donderdag, niet te doen was om de inhoud van het stuk, maar meer de persoon van wethouder Marja Becker. De partij stelt dat het bijzondere was dat er tijdens de technische ronde geen vragen over het stuk waren, terwijl het tijdens de behandeling in de commissie werd afgeschoten.

De Seniorenpartij schrijft dat zij 'helaas (heeft) moeten (...) constateren dat de geschiedenis zich herhaald'. De partij verwijst daarbij naar de situatie in 2016 toen het voltallige college van B&W naar aanleiding van een motie van wantrouwen opstapte. CU/SGP en PvdA/GroenLinks moesten vervolgens plaatsmaken voor de VVD. CDA en RVB kwamen, volgens het persbericht van de Seniorenpartij 'ondanks dat ze de directe aanleiding waren van de coup weer terug in het college.'

De Seniorenpartij geeft nu het CDA, D66 en RVB de schuld voor het ontstaan van een onwerkbare situatie.

De Seniorenpartij schrijft dat 'het belang van onze inwoners voorop staat en met name dat van de ouderen', en dat zij daarom besloten hebben in de oppositie te gaan. Wethouder Marja Becker heeft ontslag genomen en zal naar eigen zeggen weer in de gemeenteraad zitting nemen.

Na het opstappen van de Seniorenpartij behoudt de coalitie van CDA, D66 en VVD met 15 zetels nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad, die 27 zetels telt. Of de coalitiepartijen met een andere partij gaan onderhandelen over toetreding tot de coalitie is nog niet bekend. 

Op de foto: het voltallige college van B&W met uiterst rechts op de foto voormalig wethouder Marja Becker


advertentie