Wilnisse brandweerman koninklijk onderscheiden

Wilnis - Teus van Soest, al bijna 40 jaar vrijwilliger bij de brandweer, heeft zaterdag 28 september jl. een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje voor zijn inzet bij de brandweer in Wilnis.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd hem tijdens de jaarlijkse
familiedag in de Wilnisse kazerne, opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. 

Teus van Soest (1956) heeft een lange staat van dienst bij de brandweer in Wilnis. Sinds 1 januari 1981 zet hij zich in als brandweervrijwilliger. Hij is meer dan twintig jaar lid geweest van de
materiaalcommissie. Vooral in de periode voor de regionalisering, waarbij de brandweer overging van de gemeente naar de Veiligheidsregio Utrecht, zorgde de commissie er voor dat al het materiaal in goede staat verkeerde. Zo kon de brandweer in de meest moeilijke omstandigheden altijd op de auto’s en het materiaal vertrouwen.

In het brandweerwerk was de geboren en getogen Wilnisser een rustige en behoedzame chauffeur die op momenten van spanning en stress altijd zorgde voor een veilige rit naar het incident. Ook was hij een technische vraagbaak en probleemoplosser als het improvisatievermogen van de brandweer op de proef werd gesteld. 

Twee jaar geleden heeft Teus vanwege zijn leeftijd te kennen gegeven te willen stoppen bij de
brandweer. Op verzoek van de postcommandant heeft hij dit uitgesteld omdat er op dat moment
onvoldoende gediplomeerde chauffeurs in het korps waren om de brandweerzorg in Wilnis te kunnen garanderen.

Deze oplossingsgerichte houding is tekenend voor Teus van Soest.


advertentie