Snelheidsverhoging A2 definitief van de baan

Regio - De voorgenomen snelheidsverhoging op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, waarbij de maximumsnelheid overdag naar 130 km/u zou gaan, gaat definitief niet door. Dit is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar dat alle vergunningen in Nederland die de afgelopen jaren waren verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd zijn met de Europese natuurbeschermingswetten.

Op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen geldt een dynamische maximumsnelheid. Dat houdt in dat overdag maximaal 100 km/u mag worden gereden en 's avonds en 's nachts maximaal 130 km/u. 

Minister Cora Van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat had het voornemen de maximumsnelheid overdag ook naar 130 km/u te verhogen. Deze, door o.a. De Ronde Venen aangevochten maatregel, gaat nu dus niet door. Dit houdt in dat de dynamische maximumsnelheid in stand blijft.

Intussen is een discussie losgebrand over nut en noodzaak van zo’n snelheidsverlaging. Want het autoverkeer stoot weliswaar behoorlijk veel stikstofdioxiden uit – wat slecht voor de luchtkwaliteit is en dus ook voor de volksgezondheid, met name in binnensteden –, maar wat er van die stikstof daadwerkelijk in natuurgebieden neervalt, en daar de soortenrijkdom verstoort, is beperkt; vorig jaar was die bijdrage slechts 6%. Ter vergelijking: de landbouw was vorig jaar verantwoordelijk voor 46% van deze ‘depositie’ van stikstof op de Nederlandse bodem.

De discussie over een snelheidsverlaging gaat volgens de commissie-Remkes eigenlijk voorbij aan de „essentie” van haar advies; dat alle sectoren nu eenmaal een steentje moeten bijdragen, ongeacht hoe groot het effect daarvan is. „De commissie vindt dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen aan de reductie. Dus ook het verkeer”, aldus een woordvoerder van de commissie. Die commissie adviseerde overigens niet per definitie een algehele snelheidsverlaging, maar eentje „zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden” waar die het meest noodzakelijk is.

Bron: NRC


advertentie