Excuses Nieuwe Meerbode voor Marja Becker

De Ronde Venen - Op de voorpagina van de Nieuwe Meerbode van deze week, staat een opvallende rectificatie. Deze betreft de berichtgeving van de Nieuwe Meerbode over de Seniorenpartij De Ronde Venen en over voormalig wethouder Marja Becker. De Nieuwe Meerbode biedt in de rectificatie haar excuses aan aan de Seniorenpartij en aan Marja Becker.

De rectificatie van de Nieuwe Meerbode is, volgens een post van Becker op haar Facebookpagina, afgedwongen door een door de Seniorenpartij ingeschakelde advocaat. Zij was hiertoe overgegaan nadat, volgens Becker 'na haar opstappen als wethouder en de stap van de Seniorenpartij uit de coalitie te stappen, voor de zoveelste keer leugens en insinuaties over mij en de Seniorenpartij in de Nieuwe Meerbode' stonden.

Becker schrijft dat zij dit 'zo zat' waren, dat zij niet 'langer (konden) toekijken.' Na de tussenkomst van de advocaat heeft de Nieuwe Meerbode de rectificatie geplaatst. 

In de rectificatie schrijft de Nieuwe Meerbode onder meer dat in een serie artikelen over het college van B&W 'in overwegende mate (...) het functioneren van ex-wethouder M. Becker' ter discussie werd gesteld. Bij nader inzien bleken de daarop door de redactie van het blad 'gebaseerde stellingen (...) onvoldoende op het toentertijd beschikbare feitenmateriaal  was gebaseerd.'

De redactie geeft vervolgens toe dat geen hoor en wederhoor toegepast is. Daardoor is een niet-genuanceerd beeld over het functioneren van wethouder Becker én over de redenen van haar vertrek ontstaan.

Vervolgens gaat de redactie van de Nieuwe Meerbode diep door het stof door te erkennen dat als gevolg van haar handelen zowel Marja Becker als de Seniorenpartij De Ronde Venen ernstige reputatieschade heeft opgelopen. Hiervoor biedt de Nieuwe Meerbode haar excuses aan.

Marja Becker eindigt haar Facebookpost met 'Eindelijk enige gerechtigheid!!!!'


advertentie