'MBO Campus Utrecht moet goed bereikbaar zijn'

De Ronde Venen - Het CDA De Ronde Venen wil dat de MBO Campus op het Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De fractie CDA diende hierover tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober jl. een motie in.

Naar eigen zeggen zet het CDA De Ronde Venen zich al jaren in voor goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, speciaal ook voor scholieren.

Afgelopen week schreef RTV Utrecht dat op Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht een geheel nieuwe MBO faculteit gerealiseerd is. Men heeft de ambitie om dè MBO campus van Utrecht te worden.

Volgens het CDA fantastisch nieuws omdat er een groot tekort is aan praktisch geschoold personeel. Voor de regio noord-west Utrecht een uitkomst, omdat er in de buurt nauwelijks technische scholen zijn, waardoor het moeilijk is aan goed technisch personeel te komen.

De bereikbaarheid van Lage Weide laat echter te wensen over, aldus de ondernemers. Volgens het CDA zijn jongeren in De Ronde Venen best geïnteresseerd in een goede technische opleiding in de buurt, maar dan moet je er natuurlijk wel kunnen komen met het OV. En dat is best een uitdaging voor een 15-jarige scholier, schrijft het CDA. 

Vanuit Mijdrecht moet je met de bus naar Breukelen, dan door met de trein naar Maarssen en dan weer met de bus naar Lage Weide. Een scholier zou op die manier bijna anderhalf uur onderweg voor iets dat hemelsbreed nog geen 20 km weg is.

Volgens het CDA is Lage Weide ook fietsend niet veilig bereikbaar. Er zijn, volgens het CDA, nu al signalen dat kinderen liever niet op de fiets die kant opgaan.

Het CDA De Ronde Venen en het CDA Provincie Utrecht hebben daarom afgelopen week in zowel de gemeenteraad als in provinciale staten een motie ingediend, waarin ze oproepen zo snel mogelijk te komen tot een goede bereikbaarheid van Lage Weide en dus van de MBO Campus.

Het Wilnisse CDA-raadslid Simone Borgstede ziet graag dat leerlingen uit De Ronde Venen ook
naar de MBO Campus kunnen om een vak te leren. Komende week maken weer zo’n 3.500 leerlingen kennis met techniek tijdens de Techniek3daagse. Hoe mooi zou het zijn als ze straks dichtbij, op een veilige manier, naar een techniek-opleiding op de MBO Campus kunnen.

"Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat onvoldoende nagedacht wordt over hoe de leerlingen dan bij een school kunnen komen", gaat Borgstede verder. "Het lijkt me toch een belangrijke voorwaarde voor de toestroom van leerlingen."

De motie werd in de gemeenteraad unaniem aangenomen. De motie roept het college van B&W op de bereikbaarheid van de MBO Campus als prioriteit op te nemen in het strategisch plan OV. In januari volgend jaar gaat de gemeenteraad in gesprek over de nieuwe aanbesteding van het OV in De Ronde Venen voor de komende jaren. "Wordt vervolgd dus", eindigt Simone Borgstede.


advertentie