Ook Utrechtse gemeenten in gesprek met Schiphol

Regio - De CEO van Schiphol, Dick Benschop heeft vrijdagmiddag 1 november jl. gesproken met
bestuurders uit Zuid-Holland en Utrecht. Deze gemeenten, die wat verder uit het blikveld van Schiphol liggen, ondervinden de laatste jaren steeds meer overlast van het vliegverkeer.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete heeft Schiphol daarom uitgenodigd om de zorgen en klachten over het vliegverkeer te bespreken met wethouders uit de regio. De bestuurders onderkennen het economisch belang van Schiphol, maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de hinder voor omwonenden.

Tijdens dit gesprek vroegen wethouders en gedeputeerde aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

In de besluitvorming rond de toekomst van Schiphol overleggen Schiphol en het ministerie
regelmatig met gemeenten die direct grenzen aan Schiphol. Maar ook in de gemeenten die
iets verder liggen, het zogenoemde buitengebied, is de problematiek groot. Met veel
vliegbewegingen zijn er bijna geen rustmomenten meer, wat hinder en gezondheidseffecten oplevert voor de bewoners van dit gebied.

Klachtenrapportages van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) laten zien dat het aantal
klachten de laatste jaren alleen maar toeneemt. Die klachten komen ook voor een groot deel uit gemeenten die verder van Schiphol liggen. 

Gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht, waaronder De Ronde Venen, vragen Schiphol daarom ook aandacht te hebben voor hinderbeperking in het buitengebied. In het overleg met Schiphol zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

• Voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend als landend verkeer
• Zorgen wat betreft geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden
• Beperken van het veelvuldig gebruik van twee parallele banen
• Beperken van het vliegverkeer in de nacht
• Meer rustmomenten op een dag regelen en beter communiceren over verwacht
baangebruik

Schiphol is momenteel bezig met het uitwerken van een pakket extra hinderbeperkende maatregelen. De heer Benschop heeft toegezegd de suggesties die hem tijdens het gesprek
zijn aangereikt mee te nemen in deze besprekingen.advertentie