Nieuwe directeur voor ODRU

Regio - De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) heeft een nieuwe directeur, meldt ze in een persbericht. 

Het bestuur van de ODRU heeft Arnold van Vuuren benoemd als de nieuwe directeur. Van Vuuren neemt op 1 januari 2020 formeel het stokje over van Jacco Post die recent afscheid nam van de organisatie. De functie van directeur wordt nu nog tijdelijk waargenomen door Michiel Heerkens. 

Arnold van Vuuren, van oorsprong bioloog, vervulde diverse leidinggevende- en directiefuncties bij de landelijke overheid. De laatste jaren was hij directielid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De portefeuilles die hij door de jaren heen beheerde, hebben nauwe raakvlakken met het werk van de omgevingsdienst. Van Vuuren heeft een groot netwerk dat door alle bestuurlijke lagen en door verschillende maatschappelijke sectoren binnen zowel het publieke- als het private domein heenloopt.

Met Arnold van Vuuren heeft de ODRU zowel wat kennis van haar beleidsterreinen betreft als op het gebied van operationele aansturing en lange termijnvisie een krachtige nieuwe  directeur. Samen met de organisatie gaat hij door met de ingezette organisatieontwikkeling. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de Energietransitie spelen daarbij een belangrijke rol.

De ODRU is een kennis- en expertisecentrum, dat werkt in opdracht van 15 gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder De Ronde Venen. Ruim 140 vakspecialisten, variërend in leeftijd en achtergrond, ondersteunen gemeenten en  andere samenwerkingsorganisaties zoals de veiligheidsregio, het waterschap en de GGD bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken.


advertentie