OV-gebruik in provincie moet tot 2023 20% groeien

Regio - De provincie Utrecht wil dat het gebruik van het openbaar vervoer in de komende collegeperiode met maar 20% procent toeneemt, schrijft OVPro.nl, de website voor stads- en streekvervoer.

Daarvoor wil de coalitie extra investeren in het OV en zorgen voor sneller en beter OV, mede door de doorstroming te verbeteren. Ook wil de opdrachtgever proeven met flexibel busvervoer in landelijk gebied uitvoeren. 

Investeringen worden dus niet geschuwd om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, meldt de provincie in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Tot 2023 wordt extra geld vrijgemaakt. Dit wordt deels gebruikt om het openbaar vervoer op peil te houden, maar ook juist om de dienstregeling te verbeteren op plekken waar de OV-bereikbaarheid de laatste jaren te veel is achteruit gegaan. In het Mobiliteitsprogramma wordt ingegaan op de investeringen.

Om de groei van het OV verder te stimuleren, wordt ingezet op zes andere speerpunten. Ten eerste gaat het hier om een effectief tramsysteem. De provincie benadrukt dat de tram een ‘onlosmakelijk onderdeel’ van het OV is en dat daarom trams vaker en sneller moeten rijden.

Dit biedt ook kansen voor woningbouw op bepaalde locaties. “Door het regionaal busvervoer te verbinden met het tramsysteem ontstaan kansen voor de verbetering van de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad.”

De trein wordt niet vergeten. De provincie zou het liefste zien dat het sprinternetwerk in de regio wordt uitgebreid en dat het intensiever gebruikt gaat worden. Het aantal intercitystations moet in ieder geval behouden blijven, al zet de provincie ook hier in op een uitbreiding van de hoeveelheid stations. “Via een gerichte lobby, bewaken we de Utrechtse belangen in het landelijke en regionale spoornetwerk.”

In de komende vier jaar is de nieuwe concessie in de provincie Utrecht een belangrijk thema. De huidige concessies die worden verzorgd door Qbuzz onder de naam U-OV en Keolis (Syntus) lopen in 2023 af, maar de provincie weet dat het belangrijk is om op tijd met de aanbesteding te beginnen. Vooral omdat het de ambitie is om het openbaar vervoer zo’n belangrijke drager voor bereikbaarheid te maken.

In de nieuwe concessie zal één uitgangspunt zijn dat er meer regie bij de provincie komt te liggen. Daarnaast krijgt een vervoerder ruimte om te innoveren en wordt er genoeg flexibiliteit gecreëerd om met te bewegen met veranderingen. Vervoerders hoeven dat bovendien niet tegen een gelijkblijvend budget te doen; de provincie belooft dat de exploitatiebijdragen zullen meegroeien met het aantal inwoners in de provincie. Volgend jaar zal met het aanbestedingsproces worden gestart.

Het openbaar vervoer moet ook aantrekkelijker worden voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn. Daarom experimenteert de provincie met gratis OV buiten de spits voor ouderen met een krappe beurs en zal in 2020 de nieuwe adviescommissie ‘Toegankelijke provincie’ zich bezighouden met de positie van mensen met een beperking.

Hoewel het OV verder moet groeien, is het in de provincie op bepaalde trajecten ook nu al erg druk. Daarom wordt geprobeerd op bepaalde manieren Utrecht Centraal te ontlasten. Een van de manieren waarop Utrecht dat de komende tijd wil doen, is door in te zetten op een versterkte OV-verbinding op het traject Amersfoort– Utrecht Science Park. Op die manier hebben reizigers uit Noord- en Oost-Nederland een alternatief en hoeven niet alle reizigers via Utrecht.

Bron: OVPro.nl


advertentie