50 starterswoningen op locatie Twistvliedschool

Mijdrecht - Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om op de locatie van de voormalige Twistvliedschool in Mijdrecht maximaal 50 starterswoningen te realiseren.

Volgens het persbericht van de gemeente is dit plan tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en sluit het aan bij de uitkomsten van het woonruimtebehoefteonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat er een grote vraag is naar starterswoningen.

Het gebouw van de voormalige Twistvliedschool aan de Kwikstaart in Mijdrecht staat sinds 2010 leeg. In samenspraak met omwonenden heeft een aantal scenario’s de revue gepasseerd. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de bouw van maximaal 50 starterswoningen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag naar dit type woningen, zoals onlangs bleek uit het woonruimtebehoefteonderzoek.

Het voorstel is om een appartementencomplex met drie bouwlagen te realiseren. De oppervlakte van de woningen is ca. 45 m2, Minimaal 30% van de appartementen valt in de sociale huursector. Voor de koopwoningen geldt een maximumprijs van € 160.000.

Wethouder Rein Kroon: “Ik ben blij dat we op de Twistvliedlocatie de mogelijkheid hebben om tegemoet te komen aan de grote vraag naar starterswoningen. We vinden het belangrijk dat we jonge mensen hiermee een betaalbare mogelijkheid bieden om in onze gemeente te blijven wonen.”

Het voorstel voor de herontwikkeling is vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Daarin staat dat de ontsluiting van het appartementencomplex aan het parkeerterrein van de Grutto komt en dat wordt gestreefd naar de aanleg van een gecombineerd fiets-/voetpad richting dorpscentrum.

Parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners is bij het complex, zodat er geen extra parkeerdruk is voor de omliggende straten.

Een nadrukkelijke wens van de omwonenden was verder het behoud van de speelvoorziening. Deze wordt verplaatst naar het grasveld aan de noordwestzijde van de Twistvliedlocatie.

De gemeenteraad bespreekt de nota in de raadsvergadering van 17 december 2019. De planning is om in januari 2020 de verkoopprocedure van de locatie te starten. Projectontwikkelaars kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de uitgangspunten die de raad heeft vastgesteld. 

Kijk HIER naar het Nieuwsronde-item van 3 oktober 2018 over de plannen met de Twistvliedlocatie. 

Op de foto: Wethouder Rein Kroon op de Twistvliedlocatie.


advertentie