Bouw 225 woningen in De Maricken kan doorgaan

Wilnis - De provincie Utrecht heeft ingestemd met de bouw van 225 woningen in De Maricken, Wilnis, schrijft de gemeente in een persbericht. Onderzoek naar- en berekening van de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase tonen aan dat het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen belemmering vormt. Dankzij dit groene licht gaat de bouw deze maand van start. 

In mei 2019 legde de Raad van State de verplichting op om alle projecten die tot een toename van stikstof- ammoniakuitstoot kunnen leiden opnieuw te beoordelen. Voor De Maricken betekende dit vertraging in de planning voor deelgebied 4 en 5.

De 125 woningen in deelgebied 4 zijn al verkocht. De 100 woningen in deelgebied 5 gaan begin 2020 in de verkoop.

Om toestemming te kunnen verlenen voor de bouw, vroeg de provincie een berekening van de stikstofuitstoot. Ingenieursbureau Sweco berekende dat tijdens de bouw- en gebruiksfase geen stikstofuitstoot plaatsvindt op de nabijgelegen natuurgebieden. De provincie onderschrijft deze conclusie en heeft toestemming verleend om de bouw te starten.

De gemeente heeft op basis hiervan de omgevingsvergunning afgegeven.  De verwachting is dat deze na 6 weken onherroepelijk is en dat dan gestart kan worden met de bouw. 

Wethouder Rein Kroon is tevreden met het groene licht van de provincie. “Geweldig! Gelukkig passen de bouwplannen voor deze deelprojecten in De Maricken binnen de normen van de toegestane stikstofuitstoot. Voor de huizenkopers was het een onzekere periode, maar nu kunnen zij zich echt verheugen op hun nieuwe huis.”

 


advertentie