Ongewijzigde openingstijden politiebureaus

De Ronde Venen - Afgelopen woensdag plaatste RTV Utrecht een bericht op haar website, waarin ze meldde dat publiek voorlopig minder vaak bij de balie van politiebureaus in de hele provincie Utrecht terecht kan, omdat de openingstijden per 1 december a.s. flink worden teruggedrongen. 

Bij navraag door ons bij de Poitie Midden-Nederland, schreef de woordvoerder van de politie dat de aanpassing van de openingstijden van de politiebureaus alleen betrekking heeft op politiebureaus in het oostelijke deel van de provincie Utrecht. Volgens de woordvoerder zijn er 'vooralsnog (...) geen voorgenomen aanpassingen van de openingstijden van de publieksbalies in West-Utrecht.'

De openingstijden van de politiebureaus in de gemeente De Ronde Venen blijven vooralsnog dus gehandhaafd.

De aanpassing van de openingstijden van politiebureaus wordt veroorzaakt door personeelsgebrek. Agenten die naast hun reguliere politiewerk ook een baliefunctie vervullen, worden nu ingezet op andere plekken waar ze harder nodig zijn. Zo moeten ze de werkdruk van de wijkagenten wat verlichten.

Ook is het van belang dat de politie op alle 112-meldingen kan reageren. Daarvoor zijn beschikbare agenten nodig, en die zijn er nu niet.

Dat komt doordat sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, tientallen agenten verplicht worden ingezet om te beveiligen rond strafzaken. Denk daarbij aan advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen die nu op de bewaking van de politie rekenen. Dat trekt agenten weg bij hun oorspronkelijke taken, waardoor er op lokaal niveau, bovenop de reguliere politiezorgen, een nog groter tekort aan personeel is.


advertentie