Oplaten ballonnen voortaan verboden

De Ronde Venen - Het oplaten van ballonnen is voortaan verboden in De Ronde Venen. Dat verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), op initiatief van de fractie PvdA/GroenLinks. Deze fractie stelde eerder dit jaar schriftelijke vragen hierover aan het college van B&W.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat het vanaf nu verboden is om ballonnen op te laten in De Ronde Venen. Ballonnen blijven na oplaten namelijk lang achter in het milieu, ook als ze biologisch afbreekbaar zijn. Daardoor raken dieren verstrikt in de touwtjes of gaan ze dood door het inslikken van de resten.”

Behalve het oplaten van gewone ballonnen, is ook het oplaten van wensballonnen verboden. Deze zijn eveneens vervuilend, maar zijn daarnaast ook brandgevaarlijk door het vuur dat nodig is om de ballon te laten vliegen. Zo zijn het bekende veroorzakers van brand aan woningen en vormen ze een risico op natuurbranden.

In de wijziging van de APV zijn ook nieuwe regels opgenomen ten aanzien van zwerffietsen. Voorheen had de gemeente geen mogelijkheid om deze weg te halen, waardoor ze vaak lange tijd in de openbare ruimte bleven staan. Met de nieuwe regels kan de gemeente deze fietsen nu wel weghalen en moeten zwerffietsen een probleem van het verleden worden. 

In de schriftelijke vragen eerder dit jaar heeft PvdA/GroenLinks ook gevraagd om het instellen van een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Er zijn nog maar weinig gemeenten die dit ook daadwerkelijk gedaan hebben, en het is onduidelijk hoe juridisch houdbaar een dergelijk verbod is.

Daarom is het nog niet opgenomen bij deze wijziging van de APV. In het geval van overlast kan het college op grond van de APV al wel ingrijpen en bij evenementen wordt een verbod op de
verkoop in de vergunning opgenomen.


advertentie