Winkelactie voor Voedselbank De Ronde Venen

Abcoude/Vinkeveen - Voedselbank De Ronde Venen houdt zaterdag 14 december a.s. tussen 09:00 en 17:00 uur een inzamelingsactie bij JUMBO Vinkeveen en bij PLUS Koot Abcoude.

Voedselbank De Ronde Venen verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners in de gemeente die tijdelijk zo’n steuntje in de rug nodig hebben. Momenteel heeft ze 120 huishoudens in haar bestand. In totaal gaat het om 309 personen.

De voedselbank werkt met 86 onbetaalde vrijwilligers. Om de kosten te dekken, is men geheel afhankelijk van donaties en de steun van de lokale supermarkten. 

Gezien de drukke werkzaamheden rondom de recente verhuizing van de voedselbank naar het pand van de voormalige Trekvogelschool, is de herfstwinkelactie verschoven naar december.

Winkelacties zijn een publieksvriendelijk middel om de voorraad aan te vullen. Deze keer wordt daarbij de hulp ingeschakeld van Rotary Vinkeveen-Abcoude.

Men zamelt het liefst houdbare huismerkproducten in, waar grote behoefte aan is. Het stelt daarmee de voedselbank in staat de voedingswaarde en het soort producten in het pakket zo
evenwichtig mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Hoe werkt het: In de supermarkt staat een kraampje waarop door de voedselbank uitgekozen artikelen zijn uitgestald. Na het afrekenen kan het winkelpubliek na de kassa de producten inleveren bij de inzamelkraam van de voedselbank. 

Het mooie van deze winkelacties is dat men als donateur zeker weet dat het gekozen product
voortreffelijk aansluit bij de gewenste samenstelling van het voedselpakket en dat het zonder
omwegen bij de doelgroep terechtkomt.


advertentie