Concrete voorstellen voor beter doorrijden op N201

De Ronde Venen - Het college van B&W van De Ronde Venen heeft de provincie Utrecht een aantal concrete voorstellen gedaan om de N201 gereed te maken voor de toekomst. Met de maatregelen kan het verkeer sneller doorrijden en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente.

Concreet stellen B&W onder andere voor de N201 bij Hofland recht door te trekken, de doorstroming op de kruising met de N212 te verbeteren en de N201 ter hoogte van het viaduct bij Vinkeveen verdiept aan te leggen. Ook moeten fietsers makkelijker kunnen doorrijden. 

De provincie Utrecht werkt aan een toekomstplan voor de N201. Door toename van verkeer en economische activiteiten dreigt de weg een knelpunt te worden. Door nu maatregelen te nemen wordt dat voorkomen.

Al eerder besloot de provincie dat de N201 een 80-km weg blijft en niet wordt verbreed. Inwoners is tijdens inloop-ateliers gevraagd mee te denken over de toekomst van de weg. De provincie neemt rond de zomer een besluit over alle voorstellen die zijn ingebracht.

Het college van B&W heeft de volgende concrete voorstellen gedaan:

- Bocht Hofland en kruising N212: Het college stelt de provincie voor de bocht bij Hofland af te snijden om zo de doorstroming op dit punt te verbeteren. De N201 moet dan zowel een aansluiting op Hofland als op de Veenweg krijgen. Voor fietsers moet er, liefst met tunnels of bruggen, een route komen zodat zij ongestoord door kunnen rijden. De kruising met de N212 moet één of meerdere ‘bypasses’ krijgen (speciale stroken zodat het verkeer sneller kan doorrijden).

- Vinkeveen en Demmeriksebrug: Bij Vinkeveen dient de N201 verdiept te worden aangelegd zodat de Herenweg over de weg heen gaat. De provinciale weg mag geen obstakel zijn voor ontwikkelingen in Vinkeveen. Door de weg verdiept aan te leggen wordt de leefbaarheid van het dorp en de luchtkwaliteit verbeterd. De Demmeriksebrug moet zo dicht mogelijk tegen Vinkeveen aan komen te liggen. Op die manier wordt de vaarverbinding tussen dorp en plassen verbeterd. Ook dient er op de nieuwe brug meer ruimte voor de fiets te komen.

- Comfortabele fietsverbindingen: Wethouder Alberta Schuurs: ,,We doen niet alleen voorstellen om de N201 aan te pakken. Comfortabele en vrijliggende fietspaden zijn ook belangrijk. Op dit moment zijn de fietspaden die van oost naar west lopen smal en liggen ze dicht op de N201. Dat moet beter. Een fietspad van oost naar west kan prima los van de N201 worden aangelegd. Bijvoorbeeld aan de zuidzijde langs de Geuzensloot en verder. Hiermee rijden fietsers direct de kern Vinkeveen en verderop Mijdrecht in. Ze hebben dan geen hinder van een onaantrekkelijke route naast de N201.’’


advertentie