'Leerlingenvervoer gemeente voldoet aan uitgangspunten'

De Ronde Venen - Naar eigen zeggen voldoet het leerlingenvervoer van gemeente De Ronde Venen aan de tien uitgangspunten die de Kinderombudsman heeft geformuleerd, naar aanleiding van vragen en klachten over leerlingenvervoer die de Kinderombudsman regelmatig ontvangt.

Deze tien uitgangspunten staan omschreven in het rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’. Omdat De Ronde Venen, naar eigen zeggen, voldoet aan die tien uitgangspunten, is het leerlingenvervoer in overeenstemming is met het Kinderrechtenverdrag.

Sommige kinderen zijn afhankelijk van leerlingenvervoer om op school te komen. De Kinderombudsman constateert dat de huidige manier waarop gemeenten omgaan met leerlingenvervoer tot gevolg heeft dat sommige kinderen geen toegang hebben tot voor hen passend onderwijs. Bij veel gemeenten is er gebrek aan maatwerk en staan praktische en financiële aspecten boven het belang van het kind. 

Gemeente De Ronde Venen bekeek hoe die tien uitgangspunten zich verhouden tot haar beleid,
aanbesteding en uitvoering van leerlingenvervoer. Wethouder Kiki Hagen: “Bij elke leerling gaan we uit van maatwerk. Ons beleid en de uitvoering is op veel punten ruimer dan het wettelijk minimum.”

Ouders van leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, hoeven bijvoorbeeld geen eigen bijdrage te betalen. Aan leerlingen die zelfstandig kunnen reizen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken die verder liggen dan 12 kilometer, verstrekt de gemeente een openbaar vervoervergoeding. 

Daarnaast biedt de gemeente leerlingen (waarvoor dit mogelijk is) de mogelijkheid samen met
iemand van Handjehelpen te oefenen op zelfstandig leren reizen. Ook krijgen ouders van leerlingen die gebruik maken van taxivervoer ook de mogelijkheid om dit te combineren met het zelf halen en brengen van hun kind. Als zij meer dan de helft van de ritten hun kind vervoeren dan ontvangen zij hiervoor een vergoeding, terwijl de plek in de taxi ook bezet blijft. 

Kiki Hagen: “Dit doen wij als gemeente zodat kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig leren reizen, wat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid in hun verdere leven. Daarnaast zijn ouders, op een manier die het beste bij hen past, betrokken bij de rit van en naar school.”

Om het beleid en de uitvoering steeds te verbeteren vraagt de gemeente ouders en leerlingen jaarlijks naar hun ervaringen in het vervoer.

Het Kinderombudsman-rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’ is te downloaden van de website van de gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.nl/rapport.


advertentie