Gemeenteraad Stichtse Vecht draagt nieuwe burgemeester voor

Stichtse Vecht - De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft afgelopen donderdagvond besloten de heer Ap Reinders bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor benoeming als nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Reinders begin februari 2020 benoemd als eerste burger van Stichtse Vecht.

A.J.H.T.H. (Ap) Reinders (46 jaar, gehuwd) is wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is geboren en getogen in Hoofddorp. Na het voortgezet onderwijs in Heemstede studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en verrichte hij promotieonderzoek aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Hij was vooral werkzaam als consultant: eerst voor KPMG en van 2005 tot 2014 als
directeur/grootaandeelhouder van EVAR Advisory Services, een internationale adviespraktijk gespecialiseerd in strategisch-economische vraagstukken en organisatieadvies.

Hij vervulde verschillende nevenfuncties, o.a. het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de kinderopvangorganisatie Partou (2005-2014) en het lidmaatschap en voorzitterschap van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer (2006-2012). 

In 2014 werd hij benoemd als wethouder van Haarlemmermeer voor de lokale politieke partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). Op dit moment heeft hij de portefeuilles economie & ondernemerschap, werk & inkomen, arbeidsmarktbeleid, dienstverlening ondernemers, personeel
en inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De vertrouwenscommissie typeert Ap Reinders als een optimistisch en gedreven bestuurder met een open houding, die goed luistert en die een vriendelijke uitstraling heeft. Daarnaast kan hij goed sturing geven, is daadkrachtig en schakelt snel. Hij is in staat de voorzittersrol met verve te bekleden.

De rollen van burgervader en verbinder passen goed bij hem. Hij heeft ervaring met optreden in de regio en als locoburgemeester met de portefeuille openbare orde en veiligheid.

Met de aanbeveling van Ap Reinders door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht nog niet afgerond. Op grond van die aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Koning, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Het streven is om de installatie van Ap Rijnders als burgemeester van Stichtse Vecht te laten plaatsvinden in een buitengewone raadsvergadering begin februari 2020.


advertentie