Historisch Centrum zoekt WO II-materiaal

Regio - In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding zoekt het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. 

Nog altijd duiken bijzondere foto’s, films, objecten, brieven dagboeken en andere documenten op uit
WO II. Soms bij een verhuizing, soms bij de sloop van een woning of zomaar bij her opruimen van een zolder. Lang niet altijd wordt eraan gedacht dat dit voor een archief of museum heel waardevol kan zijn.

Heeft u thuis originele foto's, film, kranten, brieven, dagboeken en andere documenten uit de periode 1940-1945 uit de regio? En wilt u deze delen met het RHCVVin het kader van 75 jaar Vrijheid? Kom dan naar een van de inleverdagen!

In het kader van de landelijk herdenking en viering van 75 jaar Vrijheid, organiseert het RHCVV verschillende tentoonstellingen, onder andere in het gebouw van het RHCVV in Breukelen, in het Poldermuseum Waverveen, in Museum Weesp en samen met het Online Museum De Bilt. Hiervoor werkt het RHCVV nauw samen met verschillende partners, waaronder de musea, Oranjeverenigingen en Historische Kringen.

Het RHCVV wil in de tentoonstellingen WO II en de bevrijding belichten zoals die in onze streek is
beleefd. Ze gaat de verhalen die samenhangen met deze objecten en documenten vastleggen en
verspreiden om zo ervoor te zorgen dat jongere generaties een beeld kunnen vormen van deze oorlogsjaren. Zonder herinneren kunnen wij niet herdenken en vieren. Uw bijdrage kan net het ontbrekende onderdeel zijn van het verhaal.
 
Bezoek een van de inleverdagen van het RHCVV en neem uw foto’s en documenten mee. De inleverdagen zijn op zaterdag 11 januari a.s. in Breukelen van 10:00 tot 13:00 uur, bij het RHCVV aan de Schepersweg 6e en op zaterdag 18 januari a.s. in Weesp van 10:00 tot 13:00 uur in de raadzaal in het stadhuis aan de Nieuwstraat 70a.

Als het materiaal in de collectie past of als het RHCVV het graag wil gebruiken voor haar activiteiten,
dan wordt er direct een digitale reproductie van gemaakt en worden verdere afspraken gemaakt over een bruikleen. Uiteraard is het ook mogelijk materiaal aan het archief te schenken. Zo wordt er voor gezorgd dat de tastbare herinneringen aan de jaren 1940-1945 niet verloren gaan voor toekomstige
generaties.

Uiteraard wil het RHCVV graag zoveel mogelijk weten over wat u meebrengt. Die informatie kan ter
plaatse worden ingevuld op een formulier. Daarbij helpt het RHCVV graag. Wanneer u die informatie vast thuis wilt invullen, kan op de website en aan de balie een document worden verkregen.

Het gaat vooral om (originele) foto’s, brieven, dagboeken, tekeningen, affiches, documenten en meer
die iets vertellen over de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het kan betrekking hebben op meer
specifieke onderwerpen, maar ook op het dagelijkse leven. Het RHCVV wil graag een zo compleet
mogelijk beeld geven van alle aspecten van de periode 1940-1945.

De collectie van het RHCVV wordt onder optimale omstandigheden bewaard en is voor iedereen
toegankelijk via de website en de studiezaal, voor wisselexposities en (wetenschappelijk) onderzoek.

Als het vertrouwelijke informatie is die niet openbaar gemaakt kan of mag worden, dan valt het
onder de Archiefwet 1995 en kunnen beperkingen op de openbaarheid worden toegepast. 

Het RHCVV bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, de
Bilt en Weesp. Daarnaast bezit het een grote verzameling historische archieven van particulieren,
bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op de studiezaal kan men terecht voor
onderzoek en het inzien van de RHCVV-bibliotheek. Regelmatig organiseert het RHCVV cursussen, lezingen en tentoonstellingen.

Kijk voor meer informatie op www.rhcvechtenvenen.nl.


advertentie