Provincie: '€ 27 miljoen voor duurzame energie'

Regio - RTV Utrecht meldt op haar website dat het bestuur van de provincie Utrecht tussen 2020 en 2023 in totaal € 27 miljoen wil uittrekken voor de transitie naar duurzame energie. Het geld moet onder meer worden gestopt in een fonds waar mensen met lage inkomens gebruik van kunnen maken om hun woningen te verduurzamen.

De gedeputeerden willen daarnaast dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook moet er een zogeheten 'expertpoule' komen die gemeenten helpt bij het aardgasvrij maken van wijken.

Volgens gedeputeerde Huib van Essen passen de plannen goed in de ambitie van de provincie Utrecht om in 2040 geheel energieneutraal te zijn. Dat doel moet worden bereikt door inwoners en bedrijven energie te laten besparen. Daarnaast moet ook het grootschalig opwekken van duurzame energie worden gestimuleerd.

Om dat laatste extra te stimuleren zijn er drie Regionale Energie Strategiën (RES'en), waarin met lokale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken worden gemaakt over hoe in hun regio duurzame energie wordt opgewekt. Halverwege volgend jaar moeten die RES'en met een concreet voorstel komen over hoe zij dat in hun regio willen bereiken.

De plannen staan beschreven in het Programmaplan Energietransitie van Gedeputeerde Staten. Naar verwachting debatteren de politieke partijen in de provincie eind januari over het plan van de provincie.


advertentie