Prestatieafspraken over goed wonen in gemeente

De Ronde Venen - Dinsdag 10 december jl. ondertekenden wethouder Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen, Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest en Jan Peltenburg, voorzitter van huurdersvereniging Weidelanden, de prestatieafspraken voor 2020. Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging zetten zich samen in om huurders, van jong tot oud, goed te laten wonen.

De gemaakte afspraken gaan onder andere over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen en de leefbaarheid binnen de gemeente. Zowel
gemeente als corporatie zetten zich in om meer sociale huurwoningen te realiseren en om de doorstroom te bevorderen. Op die manier vergroten de partijen de slaagkans voor woningzoekenden bij het zoeken van een passende en betaalbare woning.

Daarnaast voert GroenWest groot onderhoud uit bij haar woningen in Abcoude, Mijdrecht, en Wilnis. Al deze woningen hebben hierna energielabel A. Ook zetten corporatie en gemeente zich in om huurschulden te beperken en om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Bijvoorbeeld door het voeren van een proactief incassobeleid, nog meer in te zetten op de preventie van schulden en armoede en het schoon en veilig houden van wooncomplexen en de directe omgeving door onder andere de samenwerking met de politie en zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren. 

Wethouder Rein Kroon: “Met het ondertekenen van de prestatieafspraken 2020 hebben we een mooie basis gelegd om het komende jaar ons gezamenlijk in te zetten voor een goede woon- en leefomgeving voor onze inwoners die een woning huren of op zoek zijn naar een betaalbare en passende huurwoning.”

De prestatieafspraken zijn na te lezen op: www.derondevenen.nl/prestatieafspraken.

Op de foto (vlnr): Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest), Jan Peltenburg (voorzitter huurdersvereniging Weidelanden) en Rein Kroon (wethouder De Ronde Venen).


advertentie