Win een woning bij GroenWest-loterij

Regio - Woningcorporatie GroenWest start met het verloten van een aantal sociale huurwoningen.

‘Wij merken dat woningzoekenden met een korte inschrijfduur moeilijk of zelfs niet in aanmerking komen voor een woning. Daarom zetten wij loting in om de slaagkans van deze woningzoekenden te vergroten.’

De druk op de woningmarkt is groot. Lange wachttijden en regels zorgen ervoor dat het moeilijk is om een passende woning te vinden. GroenWest zet vanaf deze maand loting in om de slaagkansen voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur te vergroten. Bij verloting wordt namelijk niet gekeken naar de inschrijfduur van de woningzoekende.

Bij deze woningen geldt overigens nog steeds dat de huurprijs moet passen bij het inkomen. Voor middeninkomens (met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574) ligt hier ook een kans: zij kunnen meedoen met de loting van woningen met een huurprijs boven € 663,40. 

GroenWest streeft ernaar in 2020 ongeveer 10% van de woningen die op WoningNet worden aangeboden te verloten. Voor de gemeente Utrecht geldt dat GroenWest minimaal 10% via loting moet aanbieden. De lotingwoningen worden geadverteerd via www.woningnetregioutrecht.nl onder het menu ‘loting’.

Bij het verloten van woningen zijn inschrijfduur, lokale binding en urgentie niet van invloed. Wel gelden de inkomenseisen en moet voldaan worden aan de bezettingsnorm (huishoudgrootte passend bij de woning).

Kijk voor meer informatie www.groenwest.nl/loting.


advertentie