Gemeente start project snippergroen in Abcoude

Abcoude - De gemeente De Ronde Venen start in Abcoude met het project 'Snippergroen'. Hierin gaat de gemeente het gebruik van snippergroen regelen. Abcoude is als eerste kern aan de beurt, omdat hier het meeste snippergroen is.

Het grondgebruik in Abcoude is in kaart gebracht. Bewoners die gemeentegrond gebruiken die direct grenst aan hun woning, krijgen een brief hierover. Dit gebeurt wijk voor wijk, te beginnen in Abcoude-Oost. De andere wijken volgen snel.  

Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen, die direct grenzen aan een tuin of woning. Op veel plekken in de gemeente worden deze groenstroken gebruikt, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. 

Het doel van project Snippergroen is afspraken maken over het gebruik van gemeentegrond. Dit kan door de grond te verkopen of te verhuren aan de gebruiker. Nu zijn er niet altijd afspraken gemaakt over het gebruik van gemeentegrond. Het is echter belangrijk om wel afspraken te maken, zodat er duidelijkheid is voor zowel de bewoner als de gemeente.

Kijk HIER voor meer informatie over het project.


advertentie