VVD wil 80 km/u op N201 houden

De Ronde Venen - De VVD De Ronde Venen wil niet dat de provincie Utrecht de maximumsnelheid op de N201 verlaagt naar 60 km/u. Dat meldt de fractie in een persbericht.

Arne Schaddelee, de gedeputeerde die gaat over mobiliteit, wil in de hele provincie Utrecht de maximumsnelheid op de 80 km/u-wegen terugbrengen naar 60 km/u. Gemeenteraadslid Rob Evers gaat namens VVD De Ronde Venen aan het college van B&W vragen stellen over dit plan.

Vorig jaar is nog gekozen voor een vernieuwing van de N201 waarbij de snelheid wordt gehouden op 80, en niet op 60 of 100 km/u. De VVD wil weten of dit nu ineens op losse schroeven staat en of er nu een risico is dat de provincie ineens met een andere maatregel gaat komen. 

De VVD is tegen zinloze maatregelen om de snelheid te verlagen. Volgens de VVD gaan zulke maatregelen slecht uitpakken voor de doorstroming op de N201.

De maatregelen zijn zinloos, omdat volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) niet is aangetoond dat het veiliger is. En het is niet beter voor de leefomgeving, maar slechter. Wanneer de gemiddelde snelheid lager wordt dan 80 km/uur,  neemt volgens het SWOV de uitstoot van het verkeer toe.

In de vergadering van Provinciale Staten heeft de VVD-statenfractie al vragen hierover gesteld.
Volgens de liberalen heeft de verlaging van de snelheid ook negatieve gevolgen voor de gemeentelijk wegen. Die trekken dan meer automobilisten. "Dit zijn nu juist de wegen die intensief gebruikt worden door kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. Deze wegen zijn ook niet ingericht voor de verwachte toename van het verkeer. Een mogelijk averechts en levensgevaarlijk effect dus."

Vanuit De Ronde Venen zal de VVD er op aandringen dat moet worden vastgehouden aan het eerder genomen besluit van maximaal 80 km/u en verbetering van de N201 op de bekende knelpunten.


advertentie