Aanleg glasvezel buitengebieden stokt

Regio - Glasvezel buitenaf is vorig jaar gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van het Groene Hart. Het gebied is geografisch opgesplitst in elf deelgebieden en in de eerste
deelgebieden is aannemer BAM druk bezig met de aanleg.

Zoals veel inwoners inmiddels weten is de aanleg in het Groene Hart een grote uitdaging. Het is een waterrijk gebied en de vele dijken maken de aanleg niet makkelijk. Naast deze complexiteit, lijkt nu de aanleg te stagneren omdat een groot aantal inwoners niet reageert op het verzoek toestemming te geven voor graafwerkzaamheden door hun privégrond. 

Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf vertelt waarom het belangrijk is dat inwoners reageren: “Het uitgangspunt van Glasvezel buitenaf is én blijft dat wij álle inwoners die een abonnement hebben afgesloten aansluiten. Het probleem is alleen dat bij het uitblijven van de benodigde toestemming, de graafploegen simpelweg niet alle adressen kunnen bereiken. Dit betekent dat we deze adressen niet kunnen aansluiten op het netwerk."

Grootenboer vraagt inwoners dan ook dringend te reageren op de herhaalde verzoeken vanuit BAM. Grootenboer: "We hopen écht dat inwoners zich realiseren dat één enkele “weigering” kan
betekenen dat een hele straat niet kan worden aangesloten. Hebt u vragen of wilt u in gesprek hierover? Neem contact op met de BAM!”

Om adressen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, moet de aannemer in bepaalde situaties door privégrond graven. Een van de redenen hiervoor is dat de eisen voor de aanleg door dijken strikter zijn geworden en het Waterschap alternatieve routes eist. Om de kabels toch te kunnen leggen is de aannemer genoodzaakt om (deels) door privégrond te graven.

Volgens de Telecomwet heeft de BAM graafrecht voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in
privégrond. Wel moeten zij eerst met de bewoner overeenstemming bereiken over wanneer, hoe en waar zij gaan aanleggen; de wettelijke gedoogplicht.

In de eerste vier deelgebieden gaat het al om ruim 1.000 adressen waar deze situatie speelt. Het blijkt lastig om met alle individuele perceeleigenaren tot een overstemming te komen.

Volgens Grootenboer heeft aannemer BAM inwoners bij w ie zij door privégrond moet graven een brief gestuurd, waarin BAM vraagt om gebruiksrecht van de grond, waarin kabels van het glasvezelnetwerk komen. Dit gebruiksrecht geldt voor het plaatsen, onderhouden en vervangen of verwijderen van glasvezelkabels. Ook geeft BAM inzicht in de ligging van het toekomstige netwerk op het perceel van de aangeschreven inwoner. 

Indien gewenst kan de BAM meer informatie geven, bijvoorbeeld over de grootte van de sleuf die gegraven moet worden, de boringen die eventueel nodig zijn of over hoe de tuin wordt hersteld na de werkzaamheden. Inwoners die hierover meer willen weten of in gesprek willen over het voorgestelde tracé, kunnen contact opnemen met de BAM.

In de brief vraagt BAM akkoord te geven op de gedoogverklaring en tekening en deze ondertekend te retourneren.

Ook Glasvezel buitenaf doet er alles aan om de toestemming te krijgen. Helaas is de respons erg laag en hiermee komt de voortgang van de aanleg in gevaar. Zonder toestemming van de grondeigenaren kan de BAM niet verder graven.

Tijdens de glasvezelcampagne hebben lokale ambassadeurs zich enorm ingezet om het benodigde percentage te halen. Ook nu helpen zij graag! Inwoners die vragen hebben over
de gedoogverklaring kunnen bij hen terecht. Dat kan per e-mail via info@glasvezelbuitenaf.nl.

Luc Timmermans is één van de ambassadeurs die zich hard maakt voor de aanleg van glasvezel. Als bewoner van het buitengebied in Wilnis ervaart hij elke dag het gemis van snel internet. “Glasvezel is een levensader, bijvoorbeeld voor onze boerende buren die afhankelijk zijn in hun bedrijfsvoering. Bedenk eens hoeveel tijd er kan worden bespaard door snel internet! Ook voor ouderen in ons buitengebied is het belangrijk. Zij kunnen er langer door thuis blijven wonen, omdat zij op afstand via het internet gemonitord kunnen worden.”

Luc gunt iedereen de glasvezelaansluiting. Hij roept inwoners dan ook op om in gesprek te gaan met BAM. “Bespreek de mogelijkheden in plaats van te berusten in de, vaak, onterechte bezwaren. Zonder uw hulp wordt het echt heel moeilijk. Laten we solidair zijn en het héle buitengebied toegang geven tot snel internet.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met BAM. Ook het aanvragen en indienen van gedoogverklaringen kan bij BAM.

BAM is te bereiken op telefoonnummer (0172) 63 21 21 of per mail via ali.akdogan@bam.com.


advertentie