Idee voor betere verkeerssituatie Vinkeveen

Vinkeveen - De Dorpsvisie Vinkeveen uit 2014 heeft twee belangrijke doelen: de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201.

De uitwerking van deze doelen liep tot nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. In de afgelopen jaren zijn verschillende alternatieven onderzocht én afgevallen. Nu ligt er een nieuw idee op tafel dat de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan verbetert, de leefbaarheid vergroot én dat past bij de plannen van de provincie Utrecht voor een veiligere aansluiting van Vinkeveen op de N201.

Het idee is om van en naar de N201 eenrichtingsverkeer in te voeren op de Kerklaan en op de Herenweg richting de N201. Daarnaast wordt vanaf de afrit van de N201 een nieuwe weg aangelegd ten noorden van de Julianalaan.

Hiermee vermindert het autoverkeer en verbetert de doorstroming op deze wegen. Dat past beter bij het karakter van deze wegen, bovendien ontstaat meer ruimte voor fietsers.

Wethouder Alberta Schuurs: "Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Komende weken kijken we hoe we dit idee verder kunnen uitwerken. In maart verwacht ik de aanpak te kunnen toelichten. Daarbij is uiteraard ook ruimte voor vragen en inbreng van inwoners en andere betrokkenen."

De gemeenteraad heeft in 2014 de dorpsvisie Vinkeveen, dorp aan de Plassen, vastgesteld. De
gemeente werkt sinds die tijd met inwoners, ondernemers en andere overheden aan de uitwerking van deze dorpsvisie. De gemeente heeft verschillende plannen en varianten onderzocht en uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren. Maar met name door het ontbreken van een goed alternatief voor de huidige ontsluiting van Vinkeveen hebben deze plannen het niet gehaald. 

Knelpunt bleek keer op keer de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Nu al rijdt daar te veel verkeer. En elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer. Dit geldt voor ontwikkelingen in heel Vinkeveen. Van woningbouw, recreatieve ontwikkelingen rondom de plassen tot vestiging of uitbreiding van detailhandel.

Al dit soort ontwikkelingen zorgen voor een nog zwaardere belasting van de Herenweg. Dit idee biedt daar een oplossing voor.


advertentie